.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

.
11:06, Thứ Năm, 10/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, ngày 10-10. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.
Tổng vốn ngân sách nhà nước giao cho tỉnh Quảng Bình thực hiện theo kế hoạch đầu tư công (ĐTC) năm 2019 là hơn 1.732 tỷ đồng, trong đó, vốn trong nước gần 1.457 tỷ đồng, vốn nước ngoài 275.163 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch-Đầu tư còn giao bổ sung nguồn ngân sách Trung ương (NSTƯ) vốn nước ngoài đợt 2, đợt 3 với tổng số vốn hơn 403 tỷ đồng.
 
Đến ngày 30-9, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển đạt 53,41%. Trong đó, vốn NSTƯ hỗ trợ các chương trình mục tiêu có tỷ lệ giải ngân đạt 78,41%, vốn NSTƯ hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giải ngân đạt 41,75%, vốn nước ngoài (ODA) giải ngân đạt 19,86%, vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt 74,32%.
 
Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 đến ngày 30-9 chỉ đạt 23,96%. Cụ thể, nguồn vốn chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg giải ngân đạt 45,58%, nguồn NSTƯ hỗ trợ các chương trình mục tiêu có tỷ lệ giải ngân đạt 45,71%, nguồn NSTƯ hỗ trợ các chương trình MTQG giải ngân đạt 27,71%, vốn dự phòng NSTƯ năm 2018 giải ngân đạt 0,45%...
 
Về nguyên nhân chậm giải ngân kế hoạch vốn ĐTC, đại diện Sở Kế hoạch-Đầu tư và các đại biểu cho rằng, một số địa phương còn tâm lý chủ quan trong tiến độ thực hiện; nhiều địa phương đang ở bước hoàn thiện thủ tục đầu tư khi sử dụng nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nên tỷ lệ giải ngân chưa cao; các dự án ODA gặp nhiều vướng mắc liên quan đến ký kết, gia hạn các hiệp định và thỏa thuận vay lại vốn.
 
Ngoài ra, còn nhiều vướng mắc khác liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, dự kiến nhu cầu vốn chưa sát với khả năng thực tế giải ngân…
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC năm 2019 đối với sự phát triển của tỉnh.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC năm 2019.
 
Cụ thể, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đầu tư đối với các công trình sử dụng vốn ĐTC; tập trung hoàn thành việc giải ngân vốn ĐTC đối với các công trình đã hoàn thành; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các dự án sử dụng vốn ĐTC nhằm xử lý nghiêm các hành vi cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân vốn; theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân vốn ĐTC của các dự án để có hướng tháo gỡ kịp thời nếu có vướng mắc.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC năm 2019.
 
Nguyễn Hoàng
,