.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính, khóa 15

.
08:12, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 10-10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính, khóa 15. Tham gia lớp bồi dưỡng có 73 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, địa phương.
Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc.
Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc.
Trong thời gian 2 tháng, các học viên đã hoàn thành 20 chuyên đề về các nội dung liên quan đến quản lý hành chính Nhà nước, quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ; các kỹ năng cơ bản quản lý hành chính Nhà nước như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thuyết trình, đánh giá thực thi công vụ, tổ chức và điều hành hội họp...
 
Khóa học là chương trình bồi dưỡng giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Qua khóa học, các học viên có thêm kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời vận dụng những kỹ năng tiếp thu được để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị.
 
Kết thúc lớp bồi dưỡng, có 7 học viên đạt loại giỏi, 66 học viên đạt loại khá. Căn cứ vào quá trình học tập, Hội đồng thi đua nhà trường đã quyết định khen thưởng 7 học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
 
Lan Chi
,