.

Tuyên Hóa: Sáp nhập xã Nam Hóa vào xã Thạch Hóa

.
07:37, Thứ Sáu, 16/08/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 15-8, HĐND huyện Tuyên Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường), để xem xét, thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết sáp nhập xã Nam Hóa vào xã Thạch Hóa thành xã Thạch Hóa, giai đoạn 2019-2021.  
Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Tuyên Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Xã Nam Hóa và xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa là hai đơn vị hành chính tiếp giáp nhau, được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Thạch Hóa cũ vào tháng 7-2003.

Hiện, xã Nam Hóa có diện tích 23,67 km2, dân số 2.298 người, là xã đạt dưới 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

Do đó, xã Nam Hóa sẽ được sáp nhập vào xã Thạch Hóa và lấy tên chung là xã Thạch Hóa. Sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới có tổng diện tích là 75,91 km2, đạt 165,8% và quy mô dân số là 8.646 người, đạt 172,9% so với tiêu chuẩn.

Trước đó, để bảo đảm tính dân chủ, thống nhất trong việc sáp nhập, UBND các xã Nam Hóa và Thạch Hóa đã tiến hành đồng loạt các hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại các thôn trên địa bàn và nhận được sự đồng tình cao với tỷ lệ trên 93%.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm hoàn thiện phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập.

Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về tán thành chủ trương sáp nhập xã Nam Hóa vào xã Thạch Hóa thành xã Thạch Hóa, thuộc huyện Tuyên Hóa, giai đoạn 2019-2021.

Dự kiến, trụ sở làm việc của các cơ quan, hệ thống chính trị, trung tâm dịch vụ công của đơn vị hành chính mới được đặt tại trụ sở xã Thạch Hóa hiện nay.

Sau khi sáp nhập Nam Hóa và Thạch Hóa thì huyện Tuyên Hóa giảm còn 18 xã, 1 thị trấn.

X.Phú

,