.

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III

.
17:12, Thứ Tư, 07/08/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 7-8, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, năm 2019 tổ chức cuộc họp nhằm triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu kết luận cuộc họp
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu kết luận cuộc họp.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 nhằm đánh giá những thành tựu, khẳng định công lao của đồng bào dân tộc thiểu số và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác dân tộc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng và sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập; đồng thời, tôn vinh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 
 
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III. Theo đó, tổng số đại biểu dự đại hội gồm 240 người; trong đó có 184 đại biểu chính thức (180 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 4 đại biểu mời tham gia đoàn chủ tịch điều hành đại hội) và 56 đại biểu khách mời.
 
Đến nay, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị của đại hội, báo cáo tham luận của các đơn vị, địa phương, tập thể và cá nhân tại đại hội; chương trình, nội quy đại hội và công tác đảm bảo khác. 
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đã thống nhất thời gian Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, năm 2019 vào tháng 9-2019. Đồng chí yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện nội dung báo cáo chính trị và các báo cáo tham luận tại đại hội; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các bước tổ chức đại hội và công tác đảm bảo cho các đại biểu về dự đại hội. 
 
Hiền Chi
,