.

Quảng Ninh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

.
07:53, Thứ Tư, 14/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Đảng bộ huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Quảng Ninh có 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 24 đảng bộ cơ sở (15 đảng bộ xã, thị trấn và 9 đảng bộ khối cơ quan) và 24 chi bộ cơ sở với tổng số 7.397 đảng viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Quảng Ninh chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh nghiêm túc, kịp thời, sâu sát đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; các tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã có bước chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ huyện chú trọng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và coi trọng vai trò trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy.

Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt hiệu quả tốt. Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt kịp thời Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, của tỉnh.

Vì vậy từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng được các tổ chức đảng, cấp ủy và cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện, tăng cường đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỹ cương, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.

Với những kết quả đạt được, hàng năm số lượng tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh chiếm trên 51%, số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 95%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn nêu lên những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương; đặc biệt là những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ thôn...góp phần thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)

,