.

Đại hội đại biểu Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024

.
13:48, Thứ Sáu, 16/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 16-8, Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Bình tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có đại diện lãnh đạo Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQVN tỉnh và hơn 30 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Bình nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại đại hội.
Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Bình, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Bình đã tích cực tham gia xây dựng, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải cho hội viên; đồng thời kiến nghị, tham mưu cho các sở, ngành liên quan giải pháp quản lý các loại hình xe ô tô vận tải cũng như khắc phục tình trạng xe dù, bến cóc.

Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Bình cũng thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp quản lý tốt việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải, hạn chế việc tranh giành khách, đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định; tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và làm tốt chức năng cầu nối tạo sự đoàn kết, thống nhất hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nghiệp vụ lái xe cho các hội viên cũng được Hiệp hội quan tâm với việc tổ chức 21 lớp tập huấn nghiệp vụ lái xe, quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, thu hút hơn 1.100 học viên tham gia.  
Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu tại đại hội, Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Bình đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, đó là: vận động các hội viên tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; tham gia góp ý, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động vận tải ô tô; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông;

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Bình nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 thành viên; bầu Ban kiểm tra gồm 3 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Bình nhiệm kỳ 2019-2024.

Nguyễn Hoàng

,