.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

.
13:54, Thứ Ba, 07/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 7-5, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 1849/QĐ-TTg, ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20-3-2019 của TTCP về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN, TC) đông người, phức tạp, kéo dài.
 
Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng TTCP chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Ở điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành liên quan.
 
Theo báo cáo từ Bộ Công an, cả nước hiện nay còn 528 vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đời sống nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Trước tình hình đó, Quyết định 1849/QĐ-TTG và Kế hoạch số 363/KH-TTCP được triển khai, tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản: 
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Phấn đấu giải quyết căn bản tình hình KN, TC phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, trước hết từ nơi phát sinh vụ việc KN, TC. Việc giải quyết phải dựa trên cơ sở chính sách, pháp luật, phù hợp với thực tế, khả thi và giải quyết dứt điểm từng vụ việc KN, TC. 
 
Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo sự đồng thuận trong xác định phương án giải quyết vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài.
 
Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo ở những điểm cầu bày tỏ sự thống nhất cao về những nội dung Quyết định 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP trong giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Tổng TTCP nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm: từ đây đến năm 2020, các địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài; nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm giải quyết dứt các vụ việc; việc giải quyết phải theo đúng trình tự, hài hòa giữa lợi ích của công dân và lợi ích Nhà nước, theo đúng cơ sở pháp lý, đúng pháp luật, chú trọng đến biện pháp tuyên truyền, vận động.
 
T.Long
,