.

Hội thảo cán bộ nòng cốt về phòng chống tác hại thuốc lá

.
14:48, Thứ Ba, 22/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 22-9, Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá (THTL) tỉnh đã tổ chức hội thảo cán bộ nòng cốt về phòng chống THTL. 
Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, đề xuất một số ý kiến quan trọng liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.
Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất một số ý kiến quan trọng liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.
Hội thảo đã tập trung vào việc cập nhật, chia sẻ thông tin về hoạt động phòng, chống THTL, phổ biến các nội dung của Luật Phòng, chống THTL và việc thực thi luật trên địa bàn tỉnh.
 
Ngoài ra, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, đề xuất một số ý kiến quan trọng liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nhằm cung cấp cho người dân những thông tin cần thiết về tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe con người, những khó khăn, bất cập trong công tác phòng, chống THTL...
 
Với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống THTL, tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng chống THTL, thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, trong đó tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền, kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ của các, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác phòng, chống THTL.
 
Các hoạt động kiểm soát tình hình kinh doanh sản phẩm thuốc lá; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi các nội dung của Luật Phòng, chống THTL cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm, như: hút thuốc lá ở những điểm có quy định cấm, kinh doanh thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu và vi phạm các quy định về cấm quảng cáo, tài trợ sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức… 
 
Toàn tỉnh tiếp tục xây dựng mạng lưới phòng chống THTL từ tỉnh đến cơ sở, triển khai những điểm tư vấn cai nghiện thuốc lá ở các bệnh viện và một số nội dung khác nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng “Môi trường không khói thuốc lá” trên địa bàn tỉnh.
 
Nh.V
 
 
,