.

Cập nhật kiến thức và kỹ năng truyền thông kiểm soát mất cân bằng giới tính

.
08:38, Thứ Sáu, 21/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn cung cấp kiến thức và kỹ năng tư vấn về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho các cán bộ dân số cơ sở năm 2019.

Cập nhật kiến thức và kỹ năng truyền thông kiểm soát mất cân bằng giới tính cho các học viên
Cập nhật kiến thức và kỹ năng truyền thông kiểm soát mất cân bằng giới tính cho các học viên.

Tham dự có 54 học viên là cán bộ dân số cơ sở đến từ các huyện Minh Hóa, Bố Trạch và TP. Đồng Hới.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến các văn bản của Trung ương và UBND tỉnh về đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020; các văn bản pháp quy có liên quan đến mất cần bằng giới tính khi sinh; thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy và các biện pháp làm giảm thiểu mất cân bằng giới tính…

Bên cạnh đó, các học viên sẽ được tiếp cận các kỹ năng truyền thông, tư vấn mất cân bằng giới tính như: truyền thông trực tiếp tại nhà; truyền thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, qua loa phát thanh của địa phương; lồng ghép mất cân bằng giới tính trong hương ước, quy ước của bản, làng, khu dân cư…

Từ đó, các học viên sẽ tìm ra những biện pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện tốt công tác dân số-KHHGĐ tại địa phương.

T.Hoa

,