.

Ba lần thất bại của thỏa thuận Brexit tại Quốc hội Anh

.
09:32, Thứ Ba, 25/06/2019 (GMT+7)

Thất bại đầu tiên ngày 15-1 là thất bại lịch sử tại Quốc hội Anh khi số phiếu thuận ít hơn số phiếu chống tới 230 phiếu. Chênh lệch phiếu bầu chỉ bị thu hẹp xuống còn 149, sau đó là 58 phiếu trong hai lần bỏ phiếu tiếp theo.

Theo TTXVN/Vietnam+

,