.

Tích cực đổi mới phương thức, bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ

.
10:27, Thứ Sáu, 16/04/2021 (GMT+7)
Với sự nỗ lực, tính chủ động, tích cực đổi mới phương thức, những năm qua, ngành xăng dầu quân đội đã khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Đậu Đình Đoàn, Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần xoay quanh nội dung này.
 
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, thời gian gần đây, công tác bảo đảm xăng dầu (BĐXD) quân đội gặp những khó khăn gì?
Thiếu tướng Đậu Đình Đoàn.
Thiếu tướng Đậu Đình Đoàn.

Thiếu tướng Đậu Đình Đoàn: Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, ngành xăng dầu quân đội thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, giá xăng dầu trong nước nhiều lần được điều chỉnh theo xu hướng giảm về cuối năm. Đặc biệt, toàn quân tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính cũng tác động không nhỏ đến hoạt động BĐXD của các cơ quan, đơn vị. Một số kho xăng dầu của các đơn vị hiện đã xuống cấp, chưa được đầu tư xây dựng; cùng với đó, đại dịch Covid-19, thiên tai... đã tác động lớn đến công tác BĐXD. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của thủ trưởng các cấp, ngành xăng dầu quân đội đã chủ động nghiên cứu, quán triệt chủ trương, định hướng của trên, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo BĐXD, phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu (PTKT, VTXD) cho toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

PV: Những kết quả nổi bật trong công tác BĐXD toàn quân năm 2020 là gì, thưa đồng chí?
 
Thiếu tướng Đậu Đình Đoàn: Năm 2020, Cục Xăng dầu chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành tổ chức dự trữ xăng dầu, PTKT, khí tài xăng dầu SSCĐ và dự trữ quốc gia cho quốc phòng tại các kho chiến lược và đơn vị toàn quân đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với loại hình đơn vị, khu vực, vùng miền. Chủ động đề xuất với cấp trên cho tạo nguồn khi giá xăng dầu giảm; bảo đảm đủ 100% lượng vật chất dự trữ SSCĐ theo chỉ thị của Tổng Tham mưu trưởng; bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ huấn luyện, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước; tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.
 
Cùng với đó, Cục Xăng dầu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn. Tập trung đầu tư mua sắm, sửa chữa nâng cấp kho, trạm, tuyến ống xăng dầu, hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên xăng dầu các cấp. Toàn ngành duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản xăng dầu; triển khai áp dụng nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm xăng dầu; bảo đảm tốt chất lượng xăng dầu và các loại nhiên liệu đặc chủng khác... 
Lữ đoàn 972 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) diễn tập xử trí tình huống chữa cháy kho xăng dầu. Ảnh: VĂN CHIỂN
Lữ đoàn 972 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) diễn tập xử trí tình huống chữa cháy kho xăng dầu. Ảnh: VĂN CHIỂN
PV: Trong thành tích đó, Phong trào thi đua (PTTĐ) “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” được triển khai ra sao?
 
Thiếu tướng Đậu Đình Đoàn: Có thể khẳng định, PTTĐ của ngành đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ BĐXD và PTKT, VTXD cho nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên, đột xuất của quân đội. Từ thi đua và qua thi đua đã tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, bảo đảm an toàn trong tiếp nhận, bảo quản, cấp phát xăng dầu và PTKT, VTXD. Ngoài ra, PTTĐ còn góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm xăng dầu, chống tham nhũng, lãng phí, thiết thực xây dựng ngành xăng dầu quân đội vững mạnh về mọi mặt...
 
PV: Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Cục Xăng dầu xác định các nội dung, giải pháp nào, thưa đồng chí?
 
Thiếu tướng Đậu Đình Đoàn: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, ngành xăng dầu xác định quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác xăng dầu, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác. Cục Xăng dầu thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với trên quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng xăng dầu, PTKT, VTXD dự trữ SSCĐ và dự trữ quốc gia cho quốc phòng.
 
Cùng với việc khảo sát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện xăng dầu tác chiến; triển khai thực binh kho xăng dầu dã chiến trong huấn luyện, diễn tập các cấp; luyện tập các phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Cục Xăng dầu tập trung nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, xây dựng các công trình xăng dầu trong căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ; duy trì nghiêm công tác xăng dầu SSCĐ; ưu tiên BĐXD xăng dầu cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Toàn ngành tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức BĐXD gắn với cơ chế quản lý tài chính trong quân đội. Tăng cường quản lý hoạt động tạo nguồn, mua sắm xăng dầu. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa kho xăng dầu các cấp. Phân bổ hạn mức, quản lý, sử dụng xăng dầu theo đúng nhiệm vụ, hạn mức được giao. Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo, thanh quyết toán xăng dầu. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo đảm. Chú trọng đưa các trang bị, phương tiện mới vào huấn luyện, diễn tập bảo đảm cho các tình huống, phương án tác chiến, từng bước nâng cao năng lực chỉ huy, tổ chức BĐXD trong chiến đấu cho cán bộ, nhân viên xăng dầu các cấp...
 
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
 
Theo Báo QĐND
 
,