.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 59-QĐ/TW của Bộ Chính trị

.
18:26, Thứ Bảy, 17/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 16-4, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 59-QĐ/TW, ngày 22-12-2016 của Bộ chính trị về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29-12-2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. 
Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị.
Qua 5 năm thực hiện Quy định số 59-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy đảng các cấp luôn chấp hành nghiêm túc việc sắp xếp, thành lập tổ chức đảng cơ quan, đơn vị theo quy định. Đảng ủy Quân sự tỉnh; các đảng ủy trực thuộc và đảng ủy quân sự 8 huyện, thị xã, thành phố đều thực hiện tốt 5 nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo các mặt công tác và mọi hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 
Đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 61-QĐ/TW về tổ chức cơ quan chính trị, 5 năm qua, cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã thường xuyên quan tâm sắp xếp, kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức cơ quan chính trị trong LLVT tỉnh bảo đảm theo biểu tổ chức biên chế của Bộ Tổng tham mưu. Cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. 
 
Kết luận hội nghị, Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh khẳng định thời gian qua, cấp ủy đảng các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 59-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 61-QĐ/TW của Ban Bí thư. Trong đó có nhiều nội dung thực hiện tốt, góp phần quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời giao cơ quan Chính trị tổng hợp kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
 
Lan Anh
 
 
 
,