Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở khu vực biên giới: Điều kiện bảo đảm an ninh trật tự

  • 08:46 | Thứ Bảy, 27/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) không chỉ là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, mà còn là lực lượng chủ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Bởi việc nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân nơi đây cũng là điều kiện bảo đảm cho an ninh trật tự, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) ở khu vực biên giới.
 
BĐBP Quảng Bình hiện đang phụ trách 28 xã, phường biên giới (239 thôn, bản), với tổng số dân 47.780 hộ/192.650 khẩu, trong đó, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đầu tư phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới, nên đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng được cải thiện. Tuy nhiên, nhìn chung đời sống của nhân dân, nhất là ĐBDTTS nơi đây còn gặp nhiều khó khăn.
 
Trong khi đó, khu vực biên giới là nơi hoạt động của các loại tội phạm. Trên biển, tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển của ta để khai thác hải sản trái phép, ngư dân ta đánh bắt hải sản sai vùng, sai tuyến, sử dụng chất nổ, kích điện, dã cào, an ninh, an toàn trên biển có nhiều diễn biến phức tạp.
 
Trước tình hình nói trên, bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống, ngăn chặn các loại tội phạm, BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện TTPBGDPL với nhiều nội dung, hình thức phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc điểm nhận thức của các đối tượng, tình hình địa bàn và việc thực nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Nhiều đơn vị đã đưa ra các hình thức tuyên truyền thiết thực, gắn việc tuyên truyền với triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”.
 
Năm 2020, các đơn vị BĐBP trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tập trung 870 buổi/76.744 lượt người nghe; tuyên truyền lưu động, qua loa truyền thanh 545 buổi về các văn bản pháp luật mới được ban hành, luật, nghị quyết, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và những văn bản của địa phương mới có hiệu lực.
 
Trên tuyến biển, lực lượng BĐBP đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 50 buổi/3.343 lượt chủ phương tiện;hướng dẫn ký cam kết cho 1.101 chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành nghiêm các quy định trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định (IUU)... Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên các địa bàn biên giới, tuyến biển được nâng lên.
 
Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị BĐBP trên tuyến biên giới đã có nhiều sáng kiến nhằm tuyên truyền cho nhân dân dân ở khu vực biên giới thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
 
Thông qua hệ thống phát thanh nội bộ, pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, cán bộ, chiến sỹ BĐBP đã tổ chức 1.258 buổi phát trên loa truyền thanh về nội dung các văn bản pháp luật; cấp phát 106.335 tờ rơi, tờ gấp và trên 540 video clip TTPBGDPL, phòng chống dịch Covid-19. Nhiều đơn vị đã đưa ra sáng kiến “Tiếng loa Biên phòng” phát trên loa di động tại vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
 
Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh cũng đã xây dựng và duy trì hiệu quả 53 tổ/1.504 hộ/2.316 thành viên tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc; 152 tổ tàu thuyền an toàn/597 tàu/5.050 thành viên; 427 tổ tự quản về an ninh trật tự/2.629 thành viên. Trong đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã lựa chọn một số mô hình tiêu biểu, chỉ đạo xây dựng điểm để rút kinh nghiệm, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về tham gia củng cố cơ sở chính trị; phát triển KT-XH, giúp dân xóa đói giảm nghèo; xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” gắn với thế trận “Quốc phòng toàn dân” và “An ninh nhân dân” vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh.  
 
Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả TTPBGDPL cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo, BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác TTPBGDPL năm 2021; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai tốt Đề án “TTPBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biển giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự thống nhất, đạt hiệu quả cao.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; gắn việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các biện pháp công tác biên phòng với việc thực hiện các chương trình, phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới, biển đảo, góp phần nâng cao đời sống và nhận thức cho nhân dân ở khu vực biên giới.
 
Đại tá Lê Văn Tiến
Chính ủy BĐBP tỉnh