.

BĐBP tỉnh cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 5

.
15:58, Thứ Năm, 17/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, BĐBP Quảng Bình đã duy trì thường trực 100% quân số tại các đơn vị, để cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp ứng phó. 
 
Cùng với đó, BĐBP Quảng Bình đã điều động lực lượng, phương tiện về thường trực tại các địa bàn trọng điểm thực hiện nhiệm vụ. 
 
Sáng ngày 17-9, trên 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP đã được tăng cường cho các đơn vị cơ sở hỗ trợ nhân dân, trong đó ưu tiên giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn chằng chống nhà cửa. 
Cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình tổ chức gia cố doanh trại.
Cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình tổ chức gia cố doanh trại.
BĐBP Quảng Bình tổ chức vận chuyển ca nô đến các vị trí xung yếu.
BĐBP Quảng Bình tổ chức vận chuyển ca nô đến các vị trí xung yếu.
Cán bộ, chiến sĩ tổ chức hạ thủy ca nô sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Cán bộ, chiến sĩ tổ chức hạ thủy ca nô sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Đức Trí

 

,