.

Tiếp tục xây dựng LLVT huyện Bố Trạch vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"

.
11:39, Thứ Bảy, 09/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT)  - 5 năm qua (2015-2020), Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bố Trạch đã thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng (QP) và công tác quân sự (QS) địa phương, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và LLVT huyện Bố Trạch quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện trong điều kiện tình hình có những khó khăn, như: hệ lụy của sự cố ô nhiễm môi trường biển; hoạt động tôn giáo trái pháp luật, an ninh nông thôn, thời tiết diễn biến phức tạp...
 
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự huyện, cán bộ, chiến sỹ LLVT Bố Trạch đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng khá, giữ vững QP-an ninh (AN), phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
 
Nổi bật, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
LLVT huyện giúp người dân thu hoạch lúa.
LLVT huyện giúp người dân thu hoạch lúa.
Trong đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chú trọng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về “Khu vực phòng thủ”; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng và hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố QP-AN; phối hợp tham mưu phòng, chống dịch Covid-19 chặt chẽ, hiệu quả, được nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao.
 
Đồng thời, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng huấn luyện của LLVT huyện; kịp thời xây dựng quyết tâm tác chiến phòng thủ và hệ thống kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS, QP từ huyện đến cơ sở; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động khi có lệnh; nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp các lực lượng chức năng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng, chống và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, ổn định cuộc sống nhân dân.
 
Đặc biệt, xác định đúng khâu yếu, mặt yếu, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao chất lượng về xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông. Từ đó, đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ LLVT; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua đột kích, với nội dung cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự huyện đã chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII); thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện “tự soi”, “tự sửa”;  chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến...
 
Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ.
 
Trong đó, Đảng ủy đã kịp thời kiện toàn cấp ủy viên các cấp; sửa đổi, bổ sung quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy sát yêu cầu nhiệm vụ; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở. Vì vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Kết quả hàng năm, 100% chi bộ và đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng bộ 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 85% trở lên, cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% (tăng 2,3%).
Diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch
Diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch
Tuy vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân sự huyện vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, cụ thể: năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có nội dung hiệu quả chưa cao; chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT có mặt còn hạn chế...
 
Quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh và của Huyện ủy về nhiệm vụ QS, QP, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện Bố Trạch tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đồng thời, Đảng ủy Quân sự huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời nhiệm vụ QS, QP; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nhiệm  kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Bố Trạch đã tham mưu chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,8% so với dân số (vượt 0,1%), tỷ lệ đảng viên đạt 31,3%; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; hàng năm, có 9/9 cụm hoạt động khá, 83% cơ sở vững mạnh toàn diện; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, có 76% khá giỏi.
 
Bộ đội địa phương huyện đã đóng góp 113,5 triệu đồng, 1.780 ngày công, củng cố, nâng cấp 4 nhà văn hóa, nạo vét 78 km kênh mương nội đồng, tu sửa 9km đường liên thôn, giúp nhân dân thu hoạch 7ha lúa; huy động 7.000 lượt dân quân tham gia chống lụt bão, chữa cháy rừng…
Đinh Hữu Thành
Bí thư Huyện ủy Bố Trạch
,