.
Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình (19-5-1990-19-5-2020)

Viết tiếp truyền thống "tự lực, tự cường, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể"

.
08:21, Thứ Hai, 18/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLVT địa phương trong tình hình mới, sau khi phê chuẩn kế hoạch xây dựng, phát triển lực lượng của Đảng ủy-Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) Quảng Bình, ngày 19-5-1990, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ra quyết định thành lập Trung đoàn Bộ binh khung thường trực thuộc Bộ CHQS Quảng Bình, lấy phiên hiệu là Trung đoàn Bộ binh (BB) 996. Trải qua 30 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng, thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ trung đoàn đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, trong bối cảnh chung của tỉnh nhà vừa trở lại địa giới hành chính cũ, cũng như cơ quan Bộ chỉ huy và các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh, Trung đoàn BB996 gặp rất nhiều khó khăn về doanh trại, cơ sở vật chất phục vụ công tác, nhân sự điều động, bổ sung về nhận nhiệm vụ không cùng thời điểm, không đồng bộ...
 
Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn vừa tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, mặt khác đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, động viên cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, nỗ lực khắc phục những khó khăn, trở ngại ban đầu, bắt tay ngay vào học tập, tiếp cận công việc chuyên môn, từng bước nâng cao trình độ năng lực hoạt động thực tiễn, tạo được sự thống nhất về tư tưởng, về ý chí và nâng dần độ đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của trung đoàn.
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của trung đoàn.
Tháng 9-2009, thực hiện quyết định của trên, Tiểu đoàn BB42, Bộ CHQS tỉnh sáp nhập vào Trung đoàn BB996, từ đây, chức năng nhiệm vụ của trung đoàn cũng được điều chỉnh, là đơn vị thường trực làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác khi có tình huống.
 
Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác huấn luyện chiến đấu, xem đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên, yếu tố trực tiếp quyết định sức mạnh chiến đấu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Hàng năm, Đảng ủy Trung đoàn ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và chỉ đạo cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động với các chủ trương, biện pháp cụ thể, phù hợp.
 
Trung đoàn chú trọng tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội, quân sự, quốc phòng của LLVT tỉnh, nhiệm vụ chính trị của trung đoàn qua từng năm, từng thời điểm cụ thể; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, nhất là đối với lực lượng sẵn sàng làm nhiệm vụ A2; chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch động viên và phương án sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên theo phương án, sát với điều kiện thực tế và dự kiến tình huống có thể xảy ra...
 
Kết quả kiểm tra, phúc tra hàng năm ở các nội dung, khoa mục đều có 100% cán bộ, chiến sỹ đạt yêu cầu, trong đó có 80-85% khá, giỏi, bảo đảm an toàn. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của trung đoàn được nâng lên. Hàng năm có 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn VMTD theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật.
 
Bên cạnh đó, nhiệm vụ hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp thực hiện công tác vận động quần chúng, xây dựng nông thôn mới cũng được đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả. Đơn vị đã đóng góp hơn 10.000 ngày công giúp đồng bào vùng sâu, miền núi, biên giới tu sửa, làm mới công trình giao thông nông thôn, công trình phúc lợi công cộng, thăm khám và cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí... góp phần tích cực vào việc giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, vừa tăng cường thế và lực của nền QPTD địa phương, vừa củng cố, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
 
Công tác tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ cũng được trung đoàn chú trọng. Trong các đợt thiên tai, bão lụt xảy ra trên địa bàn, trung đoàn đều kịp thời huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia di dời, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Có thể khẳng định rằng, nơi nào khó khăn, gian khổ, nguy hiểm nhất, nơi đó có cán bộ, chiến sỹ trung đoàn trụ lại để giúp dân.
 
Trong công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trung đoàn đã tổ chức quán triệt, giáo dục, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, tình hình nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện có chất lượng kế hoạch giáo dục chính trị hàng năm cho các đối tượng; có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng; triển khai sâu rộng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhiều cách làm mới, hiệu quả, thiết thực...
 
Đánh giá, phân loại hàng năm có trên 80% tổ chức đảng TSVM và TSVM tiêu biểu, 84-85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng và đảng viên yếu kém.
 
Công tác hậu cần được thực hiện tốt, có nhiều đổi mới, chú trọng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần thường xuyên và bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Với mục tiêu đẩy mạnh tăng gia sản xuất nhằm cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, trung đoàn đã chủ động đầu tư quy hoạch, xây dựng hệ thống vườn, giàn, ao, chuồng trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, trung đoàn chú trọng rà soát, điều chỉnh, xây dựng hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên bảo đảm lượng dự trữ hậu cần sẵn sàng chiến đấu đúng quy định, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị...
 
Có thể khẳng định rằng, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh, sự quyết tâm, đồng lòng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể Đảng ủy-chỉ huy trung đoàn và cán bộ, chiến sỹ qua các thời kỳ nên qua từng năm, kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và các mặt công tác bảo đảm của đơn vị ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, vững chắc; đời sống của cán bộ, chiến sỹ không ngừng được cải thiện, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Nhiều năm liền, Đảng bộ Trung đoàn BB996 hoàn thành tốt nhiệm vụ, trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", được UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng nhiều hình thức trên các mặt công tác khác.
 
Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống của Trung đoàn BB996 diễn ra đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dâng lên Bác kính yêu nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người. Đây chính là thời cơ, là động lực để cán bộ, chiến sỹ trung đoàn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy và trọng trách mà Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã giao phó, viết tiếp truyền thống “tự lực tự cường, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”.
 
Thượng tá Trần Xuân Hà
Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996
 
 
,