.

Đấu tranh trên không gian mạng: Phát huy vai trò "Lực lượng 47" Bộ CHQS tỉnh

.
14:43, Thứ Bảy, 23/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị 47của Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 4, ngày 17-6-2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra quyết định thành lập lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng (gọi tắt là “Lực lượng 47”).

Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động chưa đầy 2 năm nhưng có thể khẳng định rằng, hoạt động của “Lực lượng 47” Bộ CHQS tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự tác động tiêu cực, tư tưởng xấu xâm nhập vào đơn vị; củng cố, giữ vững và xây dựng nền tảng tư tưởng chính trị vững chắc, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh.

Ngay sau khi có quyết định thành lập, tổ công tác “Lực lượng 47” đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ chỉ huy ban hành quy chế, kế hoạch, hướng dẫn hoạt động và tham mưu lựa chọn những đồng chí cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có kiến thức chính trị-xã hội sâu rộng, am hiểu lĩnh vực thông tin mạng, có kỹ năng viết bài… để thành lập nhóm chuyên gia của “Lực lượng 47”.

Đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức.
Đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức.

Để hoạt động của “Lực lượng 47” đi vào nền nếp, cùng với việc hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cử cán bộ tham gia đấu tranh trên không gian mạng qua internet, mạng xã hội, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức được 4 lớp tập huấn (1 lớp cấp Bộ chỉ huy, 3 lớp cấp đơn vị cơ sở) nhằm hướng dẫn, thành lập các trang facebook tập thể (mỗi trang đại diện cho 1 đơn vị trực thuộc) nhằm kết bạn, chia sẻ, bình luận và theo dõi thông tin trên mạng xã hội. Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đã có 11 trang facebook tập thể và hàng trăm trang facebook cá nhân tham gia hoạt động cùng “Lực lượng 47”.

Quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ, “Lực lượng 47” của Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chỉ đạo định hướng tuyên truyền, đấu tranh từ “Lực lượng 47” của Quân khu 4 đến các trang tuyên truyền đấu tranh công khai của các cơ quan, đơn vị. Hình thức đấu tranh chủ yếu thông qua các bình luận, chia sẻ những bài viết có nội dung tích cực về đấu tranh chống quan điểm sai trái trên không gian mạng; viết bài phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng chống phá cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, chia sẻ các bài viết về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần nhân lên việc tốt, để những thông tin xấu độc bị đào thải. Chỉ tính riêng từ tháng 1-2019 đến nay, trang “Quảng Bình Hai giỏi” của “Lực lượng 47” đã đăng tải 152 tin, bài, ảnh với trên 4.000 lượt người tiếp cận, tương tác.

Có những bài viết, clip hay đã thu hút được gần 2.000 lượt người xem, bình luận, chia sẻ… Cùng với trang “Quảng Bình Hai giỏi”, các trang facebook “Lực lượng 47LT” của Ban CHQS huyện Lệ Thủy, “Tuổi trẻ Ba Đồn” của Ban CHQS thị xã Ba Đồn, “Rào làng chiến đấu” của Ban CHQS huyện Bố Trạch cũng là một trong những trang hoạt động liên tục, hiệu quả, góp phần định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ.

Tuy vậy, hoạt động của “Lực lượng 47” ở giai đoạn đầu mới triển khai chưa tích cực, còn cầm chừng; cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị ở một số đơn vị cơ sở chưa quan tâm đúng mức; lãnh đạo, chỉ đạo trong đấu tranh còn chung chung, triển khai thực hiện chưa triệt để, thiếu kiểm tra, đôn đốc.

Một số bộ phận giúp việc, lực lượng đấu tranh chuyên sâu chưa hoạt động thường xuyên, chưa phát huy triệt để vai trò, trách nhiệm. Các tin, bài tham gia “đấu tranh” chủ yếu chỉ dừng lại ở việc chia sẻ hay nêu gương người tốt, việc tốt chứ chưa có bài viết có lý luận sắc bén, đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong nhận diện, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, trước hết, LLVT tỉnh cần tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị. Tạo nhận thức đúng đắn, toàn diện và đầy đủ về tính hai mặt của internet, mạng xã hội cũng như âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch trong cán bộ, chiến sỹ.

Thứ hai là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Đưa nhiệm vụ đấu tranh vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy đảng và nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng, kế hoạch công tác của người chỉ huy để thực hiện, bảo đảm sát với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung đấu tranh toàn diện, song có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, tính khả thi cao.

Thứ ba, các cơ quan, đơn vị (nhất là lực lượng 47) chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để đấu tranh ngăn chặn. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội trên không gian mạng.

Thứ tư, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức đấu tranh. Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, cả trực tiếp và gián tiếp, giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính.

Có thể thấy, nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức đối với quân đội ta nói chung, LLVT tỉnh nói riêng. Để thực hiện hiệu quả hơn hoạt động này, vừa qua, Phòng Chính trị đã đề xuất với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thành lập lực lượng chuyên trách đấu tranh trên không gian mạng có sự tham gia của cả Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ CHQS tỉnh, dưới sự quản lý, điều hành chung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hy vọng rằng, với những chủ trương, giải pháp nêu trên và sự vào cuộc của cả 3 lực lượng Công an, Bộ đội, Biên phòng, công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam trên internet, mạng xã hội trong thời gian tới sẽ đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng cho cán bộ, chiến sỹ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn
CNCT, Tổ trưởng “Lực lượng 47” Bộ CHQS tỉnh

Nhiều hoạt động chào mừng “Tháng Thanh niên”

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng các hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2019, Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Cùng với việc tổ chức 18 buổi tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung “Tháng Thanh niên” năm 2019, về truyền thống 88 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu, LLVT tỉnh, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên duy trì có chất lượng hoạt động “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”; phối hợp với đoàn cơ sở địa phương tu bổ các nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm và tổng dọn vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường, làm sạch đẹp đường phố.

100% tổ chức đoàn cơ sở đã phát động trong đoàn viên thanh niên phong trào thi đua đột kích với chủ đề “Tuổi trẻ LLVT tỉnh huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối” gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày hội truyền thống của tuổi trẻ.

Lan Anh

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4:
Kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Khăm Muộn


Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, vừa qua, đoàn công tác của Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4) do thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Đội 589, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) Quảng Bình tại địa bàn tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

Đội 589, Bộ CHQS tỉnh hiện đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại địa bàn các huyện Thà Khẹc, Bua La Pha, Mạ Hả Xay, Xay Bua Thoong, Nhôm Ma Lạt của tỉnh Khăm Muộn. Từ tháng 10-2018 đến nay, đơn vị đã quy tập được 14 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 5 liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, 9 liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn và cán bộ, nhân viên Đội 589, thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa chân thành cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Khăm Muộn; đồng thời, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ của Đội 589, đồng thời.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cán bộ, nhân viên Đội 589 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đúng nghi thức, phù hợp đạo lý truyền thống của dân tộc.

Lan Anh

Chiến sỹ mới Trung đoàn Bộ binh 996: Tham quan phòng truyền thống LLVT tỉnh

Để góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống LLVT tỉnh cho cán bộ, chiến sỹ, Trung đoàn Bộ binh 996 đã phối hợp tổ chức cho Đại đội chiến sỹ mới tham quan phòng truyền thống LLVT tỉnh.

Phòng Truyền thống LLVT tỉnh Quảng Bình hiện đang lưu giữ 225 hình ảnh, hiện vật với các thủ pháp nghệ thuật độc đáo, được trưng bày trên các lĩnh vực hoạt động chính gồm: những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng LLVT Quảng Bình trong hai cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; truyền thống vẻ vang và những chiến công của quân, dân Quảng Bình trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cùng những kỷ vật chiến tranh ghi dấu tội ác của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; sự mất mát, hy sinh và những đóng góp của quân dân Quảng Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đợt tham quan là hoạt động có ý nghĩa góp phần giúp chiến sỹ mới hiểu rõ hơn truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quảng Bình, qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, ra sức học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trước mắt là chương trình huấn luyện chiến sỹ mới 2019.

Lan Anh

  
 

,