.

Ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép

.
07:41, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 791/UBND-KT về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu gắn trách nhiệm của chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc; phát hiện, ngăn chặn kịp thời, không để hình thành “điểm nóng” về khai thác lâm sản trái phép, xâm chiếm rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, bảo vệ.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo chính quyền các xã trên địa bàn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định, đồng thời yêu cầu Ban quản lý rừng cộng đồng thôn, bản củng cố tổ bảo vệ rừng và chủ động trong công tác tuần tra, kiểm tra rừng; có biện pháp ngăn chặn không để tình trạng khai thác gỗ trái phép tiếp diễn trong lâm phần được giao.

Được biết, thời gian gần đây, tình trạng phá rừng, xâm chiếm rừng và đất lâm nghiệp, khai thác gỗ và lâm sản trái pháp luật diễn ra phức tạp cả về tính chất vi phạm và mức độ thiệt hại. Một số vụ vi phạm nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận như: Vụ khai thác, tập kết gỗ trái phép tại tiểu khu 19 thuộc lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tuyên Hóa; phá rừng, xâm chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 174, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.

A.T

 

 

 

,