.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh

.
09:02, Thứ Ba, 03/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy (PCMT), chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về PCMT, ngày 28-3-2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 413/UBND-NC, yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua; đồng thời tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền về PCMT, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, tập trung vào đối tượng có nguy cơ cao, nhân dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người, vùng trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy... nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan cần tăng cường chỉ đạo công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; chú ý quan tâm công tác cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện của tỉnh; tổ chức khảo sát, đánh giá chính xác hiệu quả biện pháp cai nghiện, điều trị nghiện các chất ma túy để đề xuất, kiến nghị triển khai thực hiện; tập trung hướng nghiệp, tạo việc làm cho người nghiện sau cai nghiện ma túy; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Trạm y tế cấp xã đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tổ chức rà soát, lên danh sách đối tượng liên quan ma túy phục vụ công tác PCMT; tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tội phạm về ma túy; phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện, cảm hóa, giáo dục, quản lý người nghiện sau cai nghiện ma túy. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng...

Được biết, thời gian gần đây, tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng; ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào địa bàn còn nhiều và xuất hiện một số loại ma túy nguy cơ độc hại cao (nhất là ma túy tổng hợp) nhưng chưa có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả; công tác tuyên truyền PCMT chưa được tiến hành thường xuyên; việc cai nghiện ma túy, nhất là cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả cai nghiện thấp, tỷ lệ tái nghiện cao...

A.T

 

,