Hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

  • 08:29 | Thứ Năm, 01/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), Cục Hải quan Quảng Bình đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng đổi mới, hiện đại hóa thủ tục, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.
 
Trên cơ sở thực hiện tốt Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, Cục Hải quan Quảng Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh tại các đơn vị hải quan cửa khẩu và cộng đồng doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi ngoại quan và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trực tuyến 3 cấp theo quy định.
 
Để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Cục Hải quan Quảng Bình đã kịp thời giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu triển khai phương án thay đổi lái xe, đầu kéo và container để hàng hóa được thông quan nhanh chóng, không bị ùn tắc; đồng thời, đề xuất dừng việc kiểm tra báo cáo quyết toán, giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, quản lý lái xe vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp... 
Cục Hải quan Quảng Bình chú trọng công tác giám sát quản lý, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn.
Cục Hải quan Quảng Bình chú trọng công tác giám sát quản lý, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tình, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình cho biết, Cục đã triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết của Chính phủ, như: Nghị quyết số 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.
 
Một trong những bước đột phá của Hải quan Quảng Bình là đã vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS với 100% tờ khai được thông quan; vận hành Hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM và các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý hải quan hiện đại. Qua đó, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hạn chế tối đa việc doanh nghiệp tiếp xúc với công chức hải quan.
 
Theo bà Nguyễn Thị Thu Nhi, Công ty TNHH đầu tư P.N, thủ tục hải quan cho các loại hàng hóa XNK đã được thực hiện đầy đủ, minh bạch với quy trình, thủ tục nhanh gọn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
 
Đặc biệt, Cục Hải quan Quảng Bình luôn chú trọng cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân. 
 
Trong cải cách về thể chế, đơn vị đã triển khai xây dựng, tham gia xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan, trong đó nổi bật là tham gia góp ý xây dựng Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Luật Thuế xuất khẩu nhập khẩu, Luật Quản lý thuế với nhiều nội dung đổi mới, cải cách tiến bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý quản lý hải quan hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, phù hợp với đặc thù của địa phương.
 
Bên cạnh đó, Cục Hải quan Quảng Bình đã thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia; các TTHC mới của bộ, ngành theo thông báo của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; triển khai thành công cơ chế một cửa quốc gia đối với đường hàng không và đường biển tại cảng biển Hòn La, sân bay Đồng Hới (từ năm 2018) và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển, kho, bãi, địa điểm chịu sự giám sát hải quan (VASSCM).
 
Đơn vị cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa ASEAN trong việc thực hiện tra cứu thông tin, kiểm tra e-C/O mẫu D điện tử của Thái Lan. Thời gian thông quan, giải phóng hàng liên tục được rút ngắn đã góp phần đáng kể trong việc giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. 
Hiện đại hóa hải quan góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.
Hiện đại hóa hải quan góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.
Năm 2020, đã có 253 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan (tăng 28 doanh nghiệp so với năm 2019); 100% hồ sơ được xử lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; 96% giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và 70,6% giấy chứng nhận kiểm dịch động vật được tra cứu thông tin qua cơ chế một cửa quốc gia.    
 
Xác định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thuế, Cục Hải quan Quảng Bình đã áp dụng chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu, phối hợp thu ngân sách, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với các ngân hàng thương mại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước (NSNN); tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN nhanh chóng, rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ nộp thuế, tránh rủi ro cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan.
 
Cục cũng đã áp dụng hình thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước “mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện”. Năm 2020, công tác thu nộp thuế NSNN tại đơn vị được thực hiện bằng phương thức điện tử với 95% tổng số thuế, lệ phí hải quan thực hiện thu nộp qua các ngân hàng thương mại.
 
"Trong điều kiện khó khăn chung của thế giới, ảnh hưởng của dịch Covid-19 với những tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, du lịch và hoạt động XNK, XNC, nhằm đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, Cục Hải quan Quảng Bình sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa Cục Hải quan Quảng Bình giai đoạn 2021-2023; duy trì hiệu quả hệ thống VNACCS/VCIS, dịch vụ công trực tuyến; đề án hải quan tự động VASSCM; đề án nộp thuế 24/7; chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu; đồng thời, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia đường bộ, đường hàng không, đường biển và cơ chế một cửa ASEAN” - ông Nguyễn Anh Tình, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình chia sẻ thêm.
 
Thanh Hải