.

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

.
16:47, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 19-2-2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 3/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
Chỉ thị có nội dung cụ thể như sau: 
 
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 2021 (viết gọn là Tổng điều tra) lần này với mục đích nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của hộ), cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam như: số lượng cơ sở; lao động, trình độ của lực lượng lao động, thu nhập của người lao động; kết quả và chi phí sản xuất kinh doanh; kết quả thu chi của cơ sở hành chính; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra,… phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
 
Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, có tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng, có liên quan đến nhiều đối tượng. Để cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng số liệu điều tra, hoàn thành đúng kế hoạch theo quy định, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, các đơn vị thuộc đối tượng điều tra, nhất là đối với các loại hình doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty hạch toán độc lập, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh) cần thực hiện nghiêm túc những công việc sau:
 
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo quán triệt đầy đủ chủ trương, tổ chức thực hiện Tổng điều tra ở đơn vị mình theo Phương án Tổng điều tra Trung ương và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh.
 
2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh theo đúng Phương án, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra tại địa bàn được phân công theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh.
 
3. Cục Thống kê là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Sở Nội vụ là cơ quan trực tiếp chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra theo đúng Phương án, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương; đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương cấp huyện, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều tra thực hiện tốt công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh; thường xuyên báo cáo tình hình, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Tổng điều tra.
 
4. Các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện theo nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng Phương án và Kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp trên.
 
5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thống kê xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra. Phối hợp Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin truyền thông cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra để các cấp, các ngành, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.
 
6. Tổng giám đốc, Giám đốc Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, các công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ phần có vốn nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, quỹ tín dụng; các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội,… có trách nhiệm phối hợp với điều tra viên để kê khai đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin vào phiếu điều tra trực tuyến áp dụng cho từng đối tượng trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo sự hướng dẫn của điều tra viên thống kê.
 
7. Chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (trừ cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản) và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có trách nhiệm trả lời đầy đủ chính xác các thông tin trong phiếu điều tra, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên thực hiện công tác điều tra ghi phiếu tại địa bàn.
 
8. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.
 
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.
 
Nguồn: Chỉ thị số 3/CT-UBND ngày 19/02/2021
,
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó mùa Covid-19

  (QBĐT) - Để hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ doanh nghiệp trả lương người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

  23/02/2021
  .
 • Tín dụng chính sách "sát cánh" cùng người dân

  (QBĐT) - Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) TX. Ba Đồn đã triển khai và chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với người dân, giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

  23/02/2021
  .
 • Thành phố xanh bên bờ biển biếc

  (QBĐT) - Là một đô thị trẻ với nhiều tiềm năng, TP. Đồng Hới hội đủ các yếu tố để phát triển theo hướng đô thị biển - trung tâm kinh tế và du lịch. Dù giấc mơ trở thành đô thị động lực như một số thành phố biển vẫn còn xa, nhưng Quảng Bình đã và đang nỗ lực xây dựng đô thị xanh bằng những kế hoạch cụ thể, trong đó có việc quy hoạch và trồng cây xanh ven biển, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường.

  23/02/2021
  .
 • Tăng cường kết nối khởi nghiệp

  (QBĐT) - Trong những "bước chân" khởi nghiệp ban đầu, người trẻ rất cần được trang bị các kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, các CLB, cộng đồng khởi nghiệp là những "sân chơi" kết nối hiệu quả, tương trợ hữu ích cho người trẻ. 

  22/02/2021
  .
 • Phong Nha ngày vắng khách

  (QBĐT) - Ngày đầu xuân, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lặng lẽ đến lạ! Khác với những năm trước, Tết này, vùng đất di sản vắng vẻ du khách. Bởi cũng như những địa điểm du lịch khác, Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đang phải chịu những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.

  22/02/2021
  .
 • Thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định

  (QBĐT) - Thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sôi động với các loại hàng hóa đa dạng, phong phú về chủng loại mẫu mã, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh. 

  22/02/2021
  .
 • Đào tạo nghề nông nghiệp: "Chìa khóa" giảm nghèo bền vững

  (QBĐT) - Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho người dân. Từ đó, giúp người lao động nâng cao tay nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

  22/02/2021
  .
 • Ngân hàng đẩy mạnh kênh bán vàng online cho ngày Thần tài

  Mua vàng ngày Vía Thần tài (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch) từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều người dân với mong muốn đón tài lộc, may mắn và thịnh vượng về với cá nhân và gia đình trong năm mới. 
   
  21/02/2021
  .