.

Quảng Trạch: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

.
08:27, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Năm 2020, huyện Quảng Trạch được giao quản lý tổng nguồn vốn đầu tư công 202,022 tỷ đồng. Trong đó, vốn giao từ đầu năm là 133,668 tỷ đồng, vốn giao bổ sung trong năm là 68,354 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn được giao đạt 51,8% kế hoạch. Trước kết quả đó, Quảng Trạch đang nỗ lực triển khai các giải pháp quyết liệt, kịp thời nhằm phấn đấu đến hết năm 2020 cơ bản giải ngân được hết nguồn vốn được giao theo kế hoạch.
 
Ông Phạm Thành Huế, Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Quảng Trạch cho biết, tổng số dự án thuộc huyện quản lý thực hiện của năm 2020 là 228 dự án. Theo số liệu thống kê của Kho bạc Nhà nước huyện và báo cáo của các chủ đầu tư, đối với nguồn vốn được giao đầu năm, hiện nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và nguồn vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng cơ bản đã giải ngân được 72,9%. Dự ước tỷ lệ giải ngân hai nguồn vốn này đến cuối năm đạt 100%. Riêng nguồn vốn từ nguồn thu sử dụng đất hiện mới giải ngân được 24,3%, tuy nhiên, nguồn vốn này huyện phấn đấu đến hết năm cũng sẽ giải ngân được 100%.
 
Đối với vốn giao bổ sung trong năm cho 10 dự án, hiện đã giải ngân được 31,8%, phấn đấu hết năm giải ngân được 95%. Trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM) hiện đã giải ngân được 61,4%, phấn đấu hết năm giải ngân được 95%; vốn Chương trình MTQG gia giảm nghèo bền vững hiện đã giải ngân được 44,9%, phấn đấu hết năm giải ngân được 95%.
 
Ngoài ra, huyện cũng được giao quản lý vốn đầu tư phát triển nguồn vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của 73 dự án với tổng số tiền 49,902 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn này mới giải ngân được 34,8%. Trong đó, nguồn cân đối ngân sách địa phương đã giải ngân được 33,5% và phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt 100%; vốn ngân sách tỉnh giao bổ sung trong năm sau ngày 30-9-2019 hiện đã giải ngân được 24,6% và phấn đấu đến cuối năm giải ngân được 95%; vốn Chương trình MTQG XDNTM hiện đã giải ngân được 91,8%. Riêng nguồn vốn Chương trình MTQG hiện đã giải ngân được 100% vốn kế hoạch giao.
Tiến độ thi công san lấp mặt bằng khu vực trung tâm huyện lỵ Quảng Trạch khá chậm.
Tiến độ thi công san lấp mặt bằng khu vực trung tâm huyện lỵ Quảng Trạch khá chậm.
Lý giải nguyên nhân tỷ lệ giải ngân của huyện hiện mới chỉ đạt được 51,8% kế hoạch trong khi chỉ còn 4 tháng nữa là hết năm, bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho hay, một số dự án có tổng mức đầu tư lớn, dự án chuyển tiếp mặc dù được UBND huyện giao vốn sớm từ đầu năm, nhưng tiến độ thực hiện chậm, không có khối lượng để giải ngân, chủ đầu tư chậm triển khai các thủ tục và các vấn đề liên quan đến công tác nghiệm thu, thanh toán của các công trình. Điển hình là các công trình: "San lấp mặt bằng khu vực quy hoạch quảng trường hoa sen trung tâm huyện lỵ"; "Chỉnh trị kênh dẫn sau tràn xả lũ hồ Trung Thuần, xã Quảng Thạch"; "Xây dựng các tuyến đường nội vùng Trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch".
 
Cùng với đó,năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện các chương trình với số vốn đầu tư phát triển chiếm khoảng 40% tổng số vốn toàn giai đoạn 2016-2020, do đó, khối lượng các hồ sơ xây dựng công trình khởi công mới lớn, gây quá tải cho các phòng chuyên môn trong quá trình thẩm định, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao vốn.
 
Điển hình là tỷ lệ giải ngân các dự án được tỉnh cấp bổ sung sau ngày 30-9-2019 được thực hiện thủ tục kéo dài thời gian triển khai và giải ngân sang năm 2020; dự án thuộc nguồn vốn chương trình MTQG..., vì việc thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, nên bắt đầu tư quý II mới triển khai công tác giải ngân. Hiện nay, còn một số dự án chủ đầu tư đang ở bước hoàn thiện thủ tục đầu tư nên tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG đạt thấp.
 
Bên cạnh đó, vốn tạm ứng hiện còn nhiều và chậm được xử lý, bởi một số dự án vướng mặt bằng thi công khi vẫn còn một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền theo phương án đền bù, giải phóng mặt nên việc triển khai chậm, chưa có hồ sơ khối lượng gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán hoàn ứng.
 
Đáng chú ý, đã xuất hiện tâm lý chủ quan của một số đơn vị, chủ đầu tư trong việc được chủ động kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công sang năm sau.
 
Để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 đạt mục tiêu phấn đầu đề ra, bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư và giao các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc đôn đốc các nhà thầu tập trung cao nhất năng lực thi công để đẩy nhanh nhất tiến độ thi công có thể, nhưng phải bảo đảm chất lượng; khẩn trương hoàn thành các hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình để làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước, không được để dồn vào cuối năm mới thanh toán và gây nợ đọng xây dựng cơ bản.
 
Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Bên cạnh đó, cần khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục thanh toán đối với khối lượng công việc đền bù giải phóng mặt bằng đã hoàn thành để hoàn ứng, giảm số dư tạm ứng vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước.
 
UBND huyện đã giao Phòng Tài chính-Kế hoạch tiếp tục rà soát, tham mưu phương án điều chuyển vốn đối với các dự án đến hết tháng 9-2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn; yêu cầu các chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Đặc biệt, không được để xảy ra việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư dồn vào cuối năm. Các phòng, ban cấp huyện được phân cấp, ủy quyền thẩm định, quyết định đầu tư cần tập trung đẩy nhanh công tác thẩm định, quyết định đầu tư...
 
                                                                                             Bùi Thành
,