.

Bố Trạch: Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 110 tỷ đồng

.
08:28, Thứ Tư, 23/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Là địa bàn rộng, diện tích đất rừng khá nhiều, những năm qua, sản xuất lâm nghiệp ở Bố Trạch được chú trọng và đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và bảo vệ có hiệu quả tài nguyên rừng trên toàn địa bàn.
Bố Trạch chú trọng mở rộng diện tích trồng rừng
Bố Trạch chú trọng mở rộng diện tích trồng rừng
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết: Đến nay, sản xuất lâm nghiệp ở Bố Trạch đã từng bước chuyển đổi theo hướng giá trị và bảo đảm tính bền vững. Các hoạt động giao rừng, cho thuê rừng, trồng rừng kinh tế được huyện quan tâm thực hiện, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và nâng cao giá trị từ rừng. Công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng được các cấp, ngành và cộng đồng dân cư thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ có hiệu quả tài nguyên rừng.
 
Cụ thể: Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện trồng rừng tập trung đạt 6.640ha, tăng 11% so với giai đoạn 2010-2015; giá trị mang lại từ rừng gần 300 tỷ đồng. So với giai đoạn 2011-2015, số vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp giảm 45%; số vụ cháy tăng 7 vụ nhưng thiệt hại do cháy rừng giảm 11ha.
 
Riêng 9 tháng năm 2020, giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 110 tỷ đồng. Đến nay, có trên 90% diện tích rừng đã giao cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chăm sóc, bảo vệ. 
                                                                                           Hương Trà
,