.

Minh Hóa: Phân bổ 1,1 tỷ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

.
09:23, Thứ Ba, 10/12/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhờ những biện pháp chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Minh Hóa đã đạt những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp người dân nông thôn có việc làm, tăng thu nhập, từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện.

Ngoài việc xây dựng các kế hoạch, ban hành các quyết định, văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động, UBND huyện Minh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị tham mưu kịp thời nhằm nâng cao công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn.

Năm 2019, UBND huyện đã phân bổ 1,1 tỷ đồng để tổ chức dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho 303 học viên. Trong đó, huyện chú trọng đào tạo các nghề, như: trồng và khai thác rừng trồng (4 lớp với 105 học viên); nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm (2 lớp với 68 học viên); kỹ thuật làm chổi (1 lớp với 30 học viên); kỹ thuật chế biến món ăn (1 lớp với 30 học viên)…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, thời gian tới, huyện Minh Hóa sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia học nghề; tăng cường kiểm tra, khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng những mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, góp phần tích cực vào mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững của huyện.

Trần Hà
(Đài TT-TH Minh Hóa)

,