.

Lệ Thủy: Tích cực triển khai đề án "Mỗi xã một sản phẩm"

.
08:31, Thứ Ba, 10/12/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Là một huyện thuần nông, Lệ Thủy xác định việc xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa với các sản phẩm mang thế mạnh đặc trưng của các vùng, miền là một yêu cầu khách quan trong quá trình phát triển. Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan, các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện đề án "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP).

Hiện toàn huyện có 36 sản phẩm đã đăng ký, chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có 2 sản phẩm đã được đánh giá, xếp hạng ở cấp huyện và đang đề nghị đánh giá, xếp hạng ở cấp tỉnh (Gạo Lệ Thủy và Khoai gieo Lâm Hường). Đồng thời, huyện cũng chú trọng công tác quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng ở nhiều nơi biết đến các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Lệ Thủy đã phối hợp thực hiện việc xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, công bố chất lượng một số mặt hàng nông sản có thế mạnh của địa phương. Hiện nay, huyện có 6 sản phẩm đã đăng ký xây dựng nhãn hiệu tập thể, gồm: tinh bột nghệ, nén, mướp đắng, cam mật, gà đồi, tinh dầu (dầu tràm, dầu sả). Việc tích cực thực hiện đề án "Mỗi xã một sản phẩm" cũng góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trương Trường Sơn

,