.

Quảng Trạch: Trồng mới 900 ha rừng tập trung

.
12:23, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhờ triển khai hiệu quả chính sách khuyến khích, tập trung giao đất, giao rừng cho người dân, năm 2019, huyện Quảng Trạch đã trồng mới khoảng 900 ha rừng tập trung, đạt 100% kế hoạch.
Các cơ sở ươm giống cây ở Quảng Trạch chuẩn bị cây giống cho mùa trồng rừng.
Các cơ sở ươm giống cây ở Quảng Trạch chuẩn bị cây giống cho mùa trồng rừng.
Cùng với đó, các đơn vị, địa phương còn khai thác khoảng 26.000 m3 gỗ rừng trồng, đạt 130% kế hoạch; khai thác 50 tấn nhựa thông, giao khoán bảo vệ rừng trên 5.810ha, khoanh nuôi đơn giảnkhoảng 1.040ha và chăm sóc trên 216ha rừng trồng.
 
Hiện tại, đã vào chính vụ mùa trồng rừng, UBND huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các địa phương, hướng dẫn các chủ rừng và người dân chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, tận dụng hết các diện tích đất để trồng rừng phát triển kinh tế.
 
Đồng thời, Quảng Trạch chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng, bảo đảm phát triển rừng bền vững.
 
                                                         Thế Lực
                                             Đài TT-TH Quảng Trạch
,