.

Truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân

.
08:32, Thứ Sáu, 09/08/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 7-8, ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, để nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân, dự án "Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn II" vừa tổ chức đợt truyền thông REDD+ tại 15 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Một buổi truyền thông REDD+ tại huyện Quảng Ninh.
Một buổi truyền thông REDD+ tại huyện Quảng Ninh.
Mục đích của đợt truyền thông là giới thiệu cho người dân các xã có nhiều rừng trên địa bàn tỉnh những kiến thức về biến đổi khí hậu, REDD+, Luật Lâm nghiệp 2017, đặc biệt là các thông tin liên quan đến đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ (ER-P). Từ đó, người dân có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái tại địa phương nơi mình đang sống cũng như tham gia các hoạt động REDD+ trong chương trình giảm phát thải tại địa phương.
 
Các xã được tập trung tuyên truyền là những địa phương có diện tích rừng lớn, nằm trong vùng can thiệp chương trình giảm phát thải, bao gồm các xã: Hương Hóa, Kim Hoá, Lâm Hóa, Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa); Tân Trạch, Thượng Trạch, Phú Định, Sơn Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch (huyện Bố Trạch); Vĩnh Ninh, Trường Sơn (huyện Quảng Ninh);  Lâm Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ); Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch) và Thuận Đức (TP. Đồng Hới).
 
Theo đánh giá của Ban quản lý dự án "Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn II", thông qua đợt truyền thông với phương pháp có sự tương tác giữa người nghe và tuyên truyền viên, người dân các địa phương trên đã chủ động tiếp thu cơ bản các nội dung về REDD+, các hoạt động REDD+ ở địa phương, dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn II”, đề án giảm phát thải: các hoạt động ưu tiên, các can thiệp trong và ngoài ngành lâm nghiệp; Luật Lâm nghiệp mới 2017...
 
Hương Trà
,