.

Tăng cường thu phí nước thải công nghiệp

.
15:44, Thứ Bảy, 03/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Tin từ Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên-Môi trường cho biết, thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh và tăng cường công tác thu phí nước thải công nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; đồng thời, tiến hành rà soát và yêu cầu các cơ sở phát sinh chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh kê khai phí nước thải công nghiệp theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã phân loại đối tượng nộp phí cố định, phí biến đổi và thông báo thu phí đến các cơ sở. Tính đến nay, toàn tỉnh có 47 cơ sở được thông báo phải nộp phí nước thải công nghiệp; trong đó có 12 cơ sở có lượng nước xả thải trên 20m3 (thu phí biến đổi) và 35 cơ sở có lượng nước xả thải dưới 20m3 (thu phí cố định). Tính đến thời điểm hiện tại, số phí đã thu là trên 72 triệu đồng.

Ngoài các đơn vị đã nộp phí, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải công nghiệp mang tính nhỏ lẻ nhưng chưa được thống kê đầy đủ nên chưa có cơ sở để thông báo nộp phí.

Th.H

,