.

Quảng Trạch: Đẩy mạnh dồn điền đổi thửa

.
08:45, Thứ Tư, 14/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch về công tác dồn điền đổi thửa, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, UBND huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương triển khai công tác dồn điền đổi thửa, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nhờ dồn điền đổi thửa, nông dân Quảng Trạch rất thuận tiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất.
Nhờ dồn điền đổi thửa, nông dân Quảng Trạch rất thuận tiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tích cực đôn đốc các địa phương, nên đến nay, huyện Quảng Trạch đã có 16 xã hoàn thành dồn điền đổi thửa. Huyện đang tiến hành thẩm định và phê duyệt phương án thực hiện dồn điền đổi thửa, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của các xã Quảng Trường, Quảng Phú, Quảng Châu và Quảng Xuân.

Hiện UBND huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Phương khẩn trương hoàn thiện phương án để tổ chức thẩm định, chỉ đạo 2 xã Quảng Thanh và Quảng Kim hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa trong năm 2019.

2 xã Quảng Thanh và Quảng Kim đang tiến hành họp dân để thông qua phương án và lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện phương án. Đồng thời, chính quyền các xã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng công tác dồn điền đổi thửa, hoàn thành việc chia ruộng thực địa để kịp thời đưa vào sản xuất vụ đông-xuân 2019-2020.

Như vậy, đến cuối năm 2019, huyện Quảng Trạch sẽ hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa theo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)

,