.

Quảng Ninh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách

.
08:51, Thứ Năm, 01/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH)", hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Những năm qua, PGD Ngân hàng (NH) CSXH huyện Quảng Ninh đã bám sát các chỉ tiêu, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; đồng thời, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện và các phòng, ban liên quan ban hành các văn bản, kế hoạch nhằm quán triệt tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40.

Bên cạnh đó, UBND huyện Quảng Ninh cũng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác điều tra, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn; quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị làm việc; thường xuyên chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ gia đình ở Quảng Ninh mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ gia đình ở Quảng Ninh mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Huyện nỗ lực kiện toàn chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; bố trí địa điểm, bảo đảm an ninh, an toàn cho các điểm giao dịch nhằm nâng  cao hiệu quả hoạt động của NHCSXH.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh cho hay, được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp nhịp nhàng của các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác; hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực.

Đến ngày 30-6-2019,tổng nguồn vốn đạt 326 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 324 tỷ đồng. NHCSXH huyện có 15 điểm giao dịch được đặt tại các xã, thị trấn và 210 tổ tiết kiệm và vay vay vốn tại các thôn, bản, tiểu khu. Trên địa bàn huyện hiện đang thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách cho 8.154 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trong 5 năm qua, có gần 15 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH; qua đó, giúp nhiều hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống; hơn 12 nghìn lao động được tạo thêm việc làm mới; hơn 3 nghìn hộ đã thoát nghèo…

Ngoài ra, còn có nhiều làng nghề, làng nghề truyền thống được khôi phục, như: làng nghề sản xuất rượu Võ Xá, làng nghề bánh ướt Gia Ninh… Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH cũng góp phần không nhỏ vào việc phát triển đàn gia súc, nuôi trồng thủy hải sản và các ngành nghề khác trên địa phương.

Tiêu biểu như hộ gia đình anh Trương Công Minh ở thôn Tiền, xã Võ Ninh. Đầu năm 2016, từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ NHCSXH huyện cùng với vốn tích lũy của gia đình, anh đã đầu tư xây dựng mô hình gia trại tổng hợp chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản kết hợp sản xuất rau màu. Sau gần 4 năm triển khai, hiện gia đình anh đã có mức thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.

Nói về những kết quả đạt được, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, cho biết, mặc dù tình hình kinh tế-xã hội của huyện vẫn còn khó khăn nhưng HĐND, UBND  huyện vẫn ưu tiên dành nguồn vốn để hỗ trợ cơ sở vật chất và nguồn vốn cho vay chuyển sang NHCSXH, như: cấp đất xây dựng trụ sở, hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở; mua sắm máy vi tính, máy in, đặc biệt là máy tính, máy in phục vụ điểm giao dịch xã; kinh phí khen thưởng cho mạng lưới hoạt động của NHCSXH huyện…

Tính từ khi thực hiện Chỉ thị 40 đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH huyện là 1.100 triệu đồng. Riêng những tháng đầu năm 2019, nguồn vốn ngân sách huyện đã chuyển sang NHCSXH là 500 triệu đồng.

Qua thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 trên địa bàn huyện có thể khẳng định rằng nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách, thì nơi đó hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách không ngừng nâng lên, chất lượng tín dụng bảo đảm.

Hiền Phương

,