.

Kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá

.
08:35, Thứ Tư, 14/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sở Nông nghiệp-PTNTvừa thành lập đoàn kiểm tra, giám sát và đánh giá lại hoạt động của các cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ ngày 9 đến 30-11.

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá về điều kiện cơ sở vật chất, mặt bằng bến bãi, nhân công và các điều kiện hoạt động cơ bản khác của các cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá.

Đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá sẽ góp phần hỗ trợ cho nghề cá tỉnh ta phát triển.
Đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá sẽ góp phần hỗ trợ cho nghề cá phát triển.

Ngoài ra, các cơ sở thực hiện đóng mới, sửa chữa và cung ứng máy tàu phải bảo đảm một số yêu cầu theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 về việc đóng mới, cải hoán, nâng cấp và sửa chữa tàu cá; trong đó, cần tuân thủ quy định không đóng mới, cải hoán tàu cá làm nghề lưới kéo hoặc chuyển đổi từ nghề khác sang nghề lưới kéo, không lắp đặt các loại máy kém chất lượng, máy bộ xuống tàu làm máy chính.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, Sở Nông nghiệp-PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục cấp chứng nhận đối với các cơ sở đủ điều kiện hoạt động; những cơ sở chưa đủ điều kiện hoạt động sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh các điều kiện theo yêu cầu; các cơ sở không đủ điều kiện sẽ bị chấm dứt hoạt động.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 27 cơ sở cung cấp máy tàu; 25 cơ sở và tổ thợ đóng, sửa chữa tàu thuyền, trong đó có 12 cơ sở đủ điều kiện được UBND tỉnh công bố, 13 cơ sở và tổ thợ đóng tàu chưa đủ điều kiện đang hoạt động. Từ năm 2014 đến nay, các cơ sở này đã thực hiện đóng mới trên 350 tàu cá, cải hoán gần 800 tàu cá cho ngư dân trong tỉnh, góp phần hỗ trợ cho nghề cá phát triển.

  Ngọc Lan
 

,