.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu cao su giảm hơn 65%

Chủ Nhật, 02/10/2016, 12:08 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông tin từ Cục Thống kê cho biết, hoạt động xuất khẩu 9 tháng năm 2016 gặp nhiều khó khăn. Giá trị hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: cao su, thủy sản, gỗ các loại, nhựa thông... đều giảm so với cùng kỳ.
A
Chế biến cao su xuất khẩu ở Công ty TNHH MTV Lệ Ninh.
Cụ thể, giá trị kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2016 ước đạt 62,2 triệu USD, bằng 79,3% so với cùng kỳ. Trong đó: xuất trực tiếp chiếm 71,4%, ủy thác 28,6%; kinh tế ngoài nhà nước chiếm 98,6%, kinh tế nhà nước chỉ chiếm 1,4%. Xét theo nhóm hàng, hàng công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54,1%, tiếp đến là nhóm lâm sản chiếm 31,5%, hàng nông sản chiếm 12,5% và nhóm hàng khác chỉ chiếm 1,9%.
 
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như sau: cao su, sản lượng xuất 4.689 tấn, bằng 35,6% so với cùng kỳ, giá trị đạt 7,2 triệu USD, bằng 33% so với cùng kỳ; nhựa thông, sản lượng xuất 685,8 tấn, bằng 96,3% so với cùng kỳ, giá trị đạt 911,7 ngàn USD, bằng 78,5% so với cùng kỳ; gỗ (tạm nhập tái xuất), sản lượng xuất 14,2 ngàn m3, tăng 0,6% so với cùng kỳ, giá trị đạt 18,6 triệu USD, bằng 93,4% so với cùng kỳ; dăm gỗ khô, sản lượng xuất 214,1 ngàn tấn, tăng 58,6% so với cùng kỳ, giá trị đạt 29,7 triệu USD, tăng 57,5% so với cùng kỳ; thuỷ sản, sản lượng xuất 133,7 tấn, bằng 97,5% so với cùng kỳ, giá trị đạt 949,9 ngàn USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ...
 
P.V