.

Đẩy mạnh thực hiện CCHC thuế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước

Thứ Tư, 07/10/2015, 09:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, nhờ sự quyết tâm thực hiện cải cách hành chính (CCHC) về thuế nên Cục Thuế Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế ở địa phương. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu thuế, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh nhà.

Hiện nay, công tác CCHC về thuế tại Cục Thuế Quảng Bình đã và đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhất là việc giải quyết công việc giữa cơ quan thuế với người nộp thuế (NNT) có bước chuyển biến rõ rệt. Nhờ đẩy mạnh công tác CCHC nên việc công khai các chính sách, chế độ, quy trình quản lý thu một cách minh bạch, đầy đủ, kịp thời.

Đặc biệt, Cục Thuế thường xuyên phối kết hợp với các cơ quan báo, đài trong tỉnh để xây dựng các chương trình truyên truyền về chính sách thuế mới, các thay đổi của chính sách thuế có ảnh hưởng đến NNT nên đã có tác dụng tích cực và đem lại hiệu quả khả quan cho công tác quản lý thuế, cũng như sự thuận tiện hơn cho NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, góp phần không nhỏ trong việc hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu của công chức thuế khi thi hành công vụ. Nhất là thời gian vừa qua việc công khai số thu thuế hộ khoán đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, người kinh doanh.

Công tác khai thuế qua mạng đang được triển khai mạnh mẽ, tính đến ngày 15-9-2015 đã có 2.811 đơn vị thực hiện khai thuế qua mạng và có 2.560 đơn vị đăng ký nộp thuế điện tử. Hiện nay Cục thuế đang nỗ lực cố gắng đạt 100% doanh nghiệp khai thuế qua mạng thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thường xuyên chú trọng công tác xây dựng hình ảnh người công chức thuế văn minh, thực hiện đúng tuyên ngôn ngành Thuế: “Minh bạch - Chuyên nghiệp- Liêm chính - Đổi mới”, dần dần đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu hết các lĩnh vực quản lý thu thuế để tăng hiệu quả quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Công tác đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và con người cho công tác CCHC được chú trọng, nhờ vậy trong quá trình thực hiện các chính sách thuế liên quan nhằm rút ngắn thời gian nộp thuế xuống còn 121,5 giờ/năm theo yêu cầu của Nghị quyết 19/NQ-CP.

Qua kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính của Cục Thuế do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tiến hành cho thấy, sự hài lòng tương đối cao qua các tiêu chí đánh giá như: tiếp cận thông tin, cung cấp thông tin, chất lượng thông tin cung cấp, kết quả giải quyết công việc... với thời gian rất kịp thời, đáp ứng được sự mong muốn của NNT.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện CCHC thuế, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2015, Cục Thuế Quảng Bình được Bộ Tài chính giao thu 1.605 tỷ đồng (số trong cân đối), sau khi xem xét khả năng khai thác nguồn thu của tỉnh, HĐND tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015 cho ngành Thuế là 1.810 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31-8-2015, Cục Thuế đã thu được 1.578 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán cả năm, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Trong đó thu trong cân đối 1.437 tỷ đồng, đạt 89,5% dự toán Trung ương và 79,4% dự toán tỉnh, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Có một số khoản thu tăng trưởng khá, vượt tiến độ dự toán năm.

Để công tác CCHC thuế đạt hiệu quả cao hơn, nâng cao được hiệu lực quản lý của cơ quan thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cán bộ, công chức trong Cục Thuế cần phải nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của CCHC thuế đối với quá trình phát triển của ngành; coi việc CCHC thuế thực sự là một nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời phải xác định đây là việc làm thường xuyên, lâu dài đối với hoạt động của cơ quan thuế, lấy sự hài lòng của NNT đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự ủng hộ, giám sát công tâm của NNT và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, công tác CCHC thuế sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thuận lợi hơn cho NNT, góp phần tăng hiệu quả quản lý thu thuế, huy động được mọi nguồn lực đóng góp xứng đáng cho ngân sách địa phương.

Bùi Văn Cộng
(Phòng TT-HT NNT Cục Thuế Quảng Bình)