icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Chính quyền điện tử

  • 09:17 | Thứ Hai, 28/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, việc xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để có cái nhìn toàn diện về xây dựng CQĐT và những giải pháp, bước đi tiếp trong giai đoạn mới, Báo Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT).
 
P.V: Thưa ông, CQĐT đóng vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính của tỉnh?
 
Ông Hoàng Việt Hùng: Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) có vai trò, vị thế rất quan trọng trong mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, đã và đang hình thành nên thế giới phẳng, nền kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. Nhiều quốc gia trên thế giới đã ứng dụng hiệu quả CNTT, xây dựng thành công chính phủ điện tử, thành phố thông minh, tận dụng và phát huy những lợi thế mà CNTT, cuộc cách mạng 4.0 mang lại.
 
Triển khai xây dựng CQĐT tại địa phương là xu hướng tất yếu, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của chính quyền, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động, thúc đẩy cải cách hành chính.
 
Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển CQĐT tỉnh Quảng Bình đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp luôn được tỉnh quan tâm và phát triển đồng bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, đồng thời cung cấp cho người dân và doanh nghiệp các dịch vụ công, giúp người dân có thể tham gia xây dựng các chính sách, đóng góp vào quá trình quản lý, điều hành. Từ đó, tạo ra một phong cách lãnh đạo mới, phương thức mới và sự tương tác giữa chính quyền với người dân.
 Ông Việt Hùng, Giám đốc Sở TT-TT ( thứ 2 bên trái) cùng Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh kiểm tra tình hình triển khai xây dựng CQĐT ở xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa).
Ông Việt Hùng, Giám đốc Sở TT-TT ( thứ 2 bên trái) cùng Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh kiểm tra tình hình triển khai xây dựng CQĐT ở xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa).
P.V: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong việc xây dựng CQĐT thời gian qua?
 
Ông Hoàng Việt Hùng: Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ban, ngành và sự nỗ lực của cán bộ, công chức ngành TT-TT, việc xây dựng CQĐT đã đạt được kết quả những kết quả nổi bật.
 
Ngày 17-9-2020, UBND tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn VNPT tổ chức khánh thành hệ thống truyền dẫn cáp quang, internet băng rộng tại 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch). Như vậy, hiện tại, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã có kết nối internet cáp quang tốc độ cao.
 
Đến nay, các hạ tầng nền tảng CQĐT đã được triển khai trên toàn tỉnh. Sở TT-TT đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành khung kiến trúc CQĐT. Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh đặt tại Sở TT-TT hoạt động ổn định, liên tục và bảo đảm an toàn thông tin, từng bước được nâng cấp cơ bản, đáp ứng việc triển khai các ứng dụng. Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC) đã đi vào hoạt động.
 
Mạng diện rộng (WAN) của tỉnh đã được triển khai, kết nối đến 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Hệ thống hội nghị trực tuyến được kết nối thông suốt từ tỉnh đến Trung ương, phục vụ hiệu quả các cuộc họp của tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương với Trung ương; hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện đã được triển khai phục vụ các cuộc họp của tỉnh đối với cấp huyện, xã.
 
Các hệ thống phần mềm nền tảng dùng chung: Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được xây dựng, triển khai đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 151 UBND cấp xã bảo đảm kết nối đồng bộ, liên thông 3 cấp. Hệ thống cổng/trang TTĐT đã được đầu tư, nâng cấp, triển khai đến 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 100% UBND cấp huyện và UBND cấp xã.  
 
Hệ thống thông tin báo cáo đã được xây dựng, triển khai. Hệ thống thư điện tử công vụ đã cấp phát hơn 7.000 tài khoản thư điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức trên toàn tỉnh khai thác, sử dụng. Hệ thống theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh đã được tích hợp vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh.
 
P.V: Sở TT-TT là cơ quan trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh trong xây dựng CQĐT. Xin ông cho biết những giải pháp, bước đi cụ thể để phát triển CQĐT một cách bền vững và hiệu quả trong thời gian tới?
 
Ông Hoàng Việt Hùng: Tính đến thời này, việc xây dựng CQĐT ở tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, với sự phát triển như vũ bão của CNTT, đòi hỏi việc xây dựng CQĐT, thành phố thông minh, phải được cập nhật thường xuyên và liên tục. Để phát triển CQĐT bền vững và hiệu quả, trong thời gian tới, Sở TT-TT sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp sau:
 
Thứ nhất, tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình nhằm xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh; rà soát để trình lãnh đạo tỉnh ban hành các văn bản quan trọng nhằm thúc đẩy CQĐT và triển khai hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương.
 
Thứ hai, đẩy mạnh đầu tư và đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm về CNTT theo kiến trúc CQĐT và đề án xây dựng đô thị thông minh. Không ngừng hiện đại hóa hạ tầng viễn thông-CNTT để phục vụ phát triển CQĐT, công nghệ 4.0, chuyển đổi số.
 
Thứ ba, tập trung xây dựng, nâng cấp các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống nền tảng CQĐT như: Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công, hệ thống quản lý văn bản và điều hành...
 
Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ CQĐT. Sở TT-TT sẽ thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức, có cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực CNTT.
 
P.V: Xin cảm ơn ông!
 
Phan Phương (thực hiện)