.

Sở Khoa học và Công nghệ xếp hạng A về xây dựng chính quyền điện tử

.
14:09, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 15-9, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) về tình hình triển khai xây dựng CQĐT. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng kết luận buổi làm việc.
Triển khai xây dựng CQĐT, Sở KH-CN đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Bình, bảo đảm kết nối liên thông giữa đơn vị và UBND tỉnh cũng như các sở, ban, ngành khác.
 
Đến nay, Sở KH-CN đã triển khai gửi nhận văn bản điện tử có ký số lên hệ thống thay thế văn bản giấy đạt 100%; cấp và sử dụng 13 chữ ký số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và gửi nhận văn bản điện tử. Hệ thống một cửa điện tử cũng đã tiếp nhận và xử lý trực tuyến đối với 65/65 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. 
 
Hiện tại, Sở KH-CN đã có 1 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị  được triển khai trên Hệ thống một cửa điện tử. Cùng với đó, trang Thông tin điện tử của Sở KH-CN đã đăng tải 245 tin, bài cập nhật các hoạt động quản lý điều hành, thông tin quan trọng phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
 
Sở KH-CN đã chủ trì xây dựng đang triển khai thực hiện dự án "Xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử theo TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021". Hệ thống đang được áp dụng chạy thử tại 5 đơn vị trực thuộc Sở KH-CN. Ngoài ra, Sở KH-CN cũng đã ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn, như: báo cáo thuế, bảo hiểm xã hội, quyết toán ngành, quản lý thi đua - khen thưởng. Chiếu theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của UBND tỉnh ban hành, Sở KH-CN đạt trên 80 điểm, xếp hạng A.
 
Thời gian tới, Sở KH-CN sẽ tiếp tục triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo nền tảng xây dựng CQĐT; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin…
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đánh giá cao những kết quả đáng ghi nhận trong công tác triển khai xây dựng CQĐT của Sở KH-CN trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng yêu cầu trong thời gian tới, Sở KH-CN cần duy trì và nâng cao hiệu quả của các phần mềm dùng chung; triển khai việc cài đặt chữ ký số trên thiết bị điện thoại di động và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết và sử dụng các dịch vụ hành chính công…
 
Phan Phương
 
,