.

Số hóa địa điểm du lịch Quảng Bình trên nền tảng công nghệ web và kỹ thuật 3D-panoramic

.
13:53, Thứ Ba, 22/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Hội đồng Khoa học cấp tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu và đánh giá cao tính thực tiễn của đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp số hóa địa điểm danh lam thắng cảnh du lịch Quảng Bình trên nền tảng công nghệ web và kỹ thuật 3D-panoramic”. 
Quảng Bình Quan là một trong 32 địa điểm du lịch được số hóa trên nền tảng công nghệ web và kỹ thuật 3D-panoramic
Quảng Bình quan là một trong 32 địa điểm du lịch được số hóa trên nền tảng công nghệ web và kỹ thuật 3D-panoramic
Đề tài do Trường đại học Quảng Bình chủ trì thực hiện với mục tiêu đề xuất mô hình và xây dựng hệ thống số hóa các địa điểm danh lam thắng cảnh, cho phép du khách tra cứu thông tin, xem trước một số địa điểm du lịch có khả năng tương tác thực - ảo khung cảnh sử dụng các kỹ thuật, công nghệ mới 3D-Panoramic nhằm hỗ trợ quảng bá du lịch ở Quảng Bình.
 
Đề tài đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, như: nghiên cứu, đề xuất giải pháp số hóa một số địa điểm danh lam thắng cảnh du lịch ở tỉnh Quảng Bình trên nền tảng công nghệ web và kỹ thuật 3D-panoramic có chất lượng cao; đã thực hiện thu thập thông tin, chụp ảnh và xây dựng dữ liệu cho 32 địa điểm danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng tiếp cận du lịch ảo bằng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh 3D-Panoramic; xây dựng được hệ thống web để tích hợp các module chức năng theo mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của nhiệm vụ như bản đồ du lịch tổng thể; thông tin du lịch, dịch vụ theo từng địa điểm du lịch; các gói du lịch ảo của từng địa điểm; hệ thống ảnh album là các ảnh đẹp đặc trưng cho từng địa điểm du lịch; biên tập hệ thống các video, phim tư liệu của từng địa điểm. Ngoài ra, hệ thống quản trị phần mềm còn có khả năng cho phép tích hợp các module từ các nhà phát triển khác vào trong hệ thống này.
 
Sản phẩm thực hiện trong đề tài hiện đã được triển khai vận hành hoạt động khá ổn định trên mạng internet, đóng góp tích cực vào xu hướng ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch, phát triển giải pháp du lịch ảo nhằm tạo hấp dẫn cho du khách đến du lịch Quảng Bình.
 
T. Hoa
 
 
,