.

Nhiều mô hình KH-CN được đưa vào thực nghiệm, đánh giá hiệu quả để nhân rộng

.
16:36, Thứ Ba, 06/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Hội đồng Khoa học cấp tỉnh vừa xét duyệt thực nghiệm ba mô hình “Nuôi giống lợn bản địa bằng phương pháp bán chăn thả, “Nuôi giống gà ri thuần chủng bằng phương pháp bán chăn thả” và “Trồng sen trên vùng đất chuyển đổi, đất vùng trũng”

Trồng sen trên vùng đất chuyển đổi, đất vùng trũng nhằm không chỉ nâng cao sinh kế cho người dân mà còn hạn chế được việc bỏ hoang ruộng đất, bảo vệ môi trường sinh thái.
Trồng sen trên vùng đất chuyển đổi, đất vùng trũng không chỉ nâng cao sinh kế cho người dân mà còn hạn chế được việc bỏ hoang ruộng đất, bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo đó, mô hình “Nuôi giống lợn bản địa bằng phương pháp bán chăn thả” đã được hội đồng thống nhất giao Đồn biên phòng Làng Ho chủ trì thực hiện. Mô hình sẽ được triển khai tại xã Lâm Thủy, (Lệ Thủy) với quy mô 40 con lợn bản (từ 10-12 kg/con) ở 10 hộ gia đình, thời gian thực hiện mô hình là 6 tháng.

Mô hình “Nuôi giống gà ri thuần chủng bằng phương pháp bán chăn thả” sẽ được giao Đồn biên phòng Làng Mô chủ trì thực hiện. Mô hình được triển khai tại xã Trường Sơn (Quảng Ninh) với quy mô thực hiện 900 con giống (0,3 kg/con) ở 6 hộ gia đình, mỗi hộ 150 con, thời gian thực hiện là 6 tháng.

Việc phát triển chăn nuôi giống gà ri, lợn bản địa bằng phương pháp bán chăn thả sẽ góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố an ninh quốc phòng tại các địa phương vùng biên giới.

Ngoài ra, mô hình “Trồng sen trên vùng đất chuyển đổi, đất vùng trũng” đã được giao Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Đại Dương chủ trì thực hiện. Mô hình sẽ triển khai tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, trên diện tích 2ha với 32.000 hom giống, mật độ là 1.600 cây/ha, thời gian thực hiện là 12 tháng. 

Mô hình thành công sẽ góp phần phát huy và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, hạn chế việc bỏ hoang ruộng đất, bảo vệ môi trường, nâng cao sinh kế cho người nông dân, thúc đẩy du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới, nhất là du lịch sinh thái.

T. Hoa

,