.
Sở GD-ĐT Quảng Bình:

Hoàn thành góp ý đợt 1 các bản mẫu SGK lớp 2 và lớp 6

.
20:17, Thứ Sáu, 18/12/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa (SGK) biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới và giúp giáo viên được sớm tiếp cận với các mẫu SGK, Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị các Sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo 3 đợt.
 
Cụ thể: Đợt 1: Tổ chức cho giáo viên có kinh nghiệm góp ý. Mỗi Sở GD-ĐT chọn cử 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa qua website của nhà xuất bản, cung cấp thông tin tài khoản cho giáo viên góp ý đến ngày 9-12-2020. 
 
Đợt 2: Tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021- 2022 góp ý. Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022 vào website nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý bản SGK đã được hoàn thiện sau đợt 1 từ ngày 25-12-2020.
Việc tổ chức góp ý bản mẫu nhằm bảo đảm chất lượng SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới và giúp giáo viên sớm tiếp cận SGK.
Việc tổ chức góp ý bản mẫu nhằm bảo đảm chất lượng SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới và giúp giáo viên sớm tiếp cận SGK.
Đợt 3: Thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý các bản mẫu SGK đã được nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của nhà xuất bản trước khi in và phát hành.
 
Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Quảng Bình khẩn trương triển khai thực hiện và đến nay đã hoàn thành đợt 1 việc tổ chức góp ý các bản mẫu SGK lớp 2 và lớp 6. Sở đã ban hành văn bản yêu cầu các phòng GD lựa chọn đội ngũ giáo viên đọc để góp ý các bản mẫu SGK lớp 2 và lớp 6 là những giáo viên có kinh nghiệm trong dạy học lớp 2, lớp 6 (gồm chủ yếu là những giáo viên giỏi, lâu năm, tổ trưởng tổ bộ môn…).
 
Tuy thời gian đọc bản mẫu SGK ngắn, giáo viên chủ yếu tranh thủ đọc ngoài giờ, một số bộ SGK đưa bản mẫu lên website chưa đầy đủ nhưng qua tổng hợp góp ý của Sở GD-ĐT cho thấy, các giáo viên tham gia đọc bản mẫu SGK rất trách nhiệm (ở SGK lớp 2 có 9 môn, mỗi môn có 10 người đọc; SGK lớp 6 có 12 môn, mỗi môn có 10 người đọc), có nhiều ý kiến góp ý rất chi tiết, cụ thể.
 
Hiện tại, Sở GD-ĐT đã tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa, gửi bản mềm về Bộ GD-ĐT, đối với SGK lớp 2 là ngày 15-12 và SGK lớp 6 là 13-12-2020 (được lùi ngày so với kế hoạch ban đầu). Đồng thời, chuẩn bị tiến hành chuẩn bị tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 góp ý theo kế hoạch đợt 2 của Bộ GD-ĐT.
 
A.T
 
 
,