.

Tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019

.
21:57, Thứ Tư, 19/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 18-6-2019, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ký ban hành Công văn số 706-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019, gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tỉnh năm 2019, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Báo Quảng Bình đăng toàn bộ nội dung công văn như sau:

Để chuẩn bị tốt việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 (gọi tắt là Kỳ thi) và thực hiện Công văn số 6509-CV/BTGTW ngày 23-5-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhằm khắc phục những hạn chế, phòng ngừa, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực và những trường hợp bất thường có thể xảy ra trong Kỳ thi năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; các sở ban, ngành liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Kỳ thi năm 2019 tại địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí cho Kỳ thi, bảo đảm thuận lợi cho học sinh, giáo viên tham gia Kỳ thi, không để thí sinh vì lý do kinh tế, đi lại khó khăn không tham gia được Kỳ thi.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định và thông tin cần thiết, nhất là những điểm mới của Kỳ thi năm 2019 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội, nhất là những người trực tiếp tham gia Kỳ thi.

3. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành chức năng, địa phương trong quá trình tổ chức thi; có phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm... tại các điểm thi.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Kỳ thi; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Kỳ thi năm 2018 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 vừa qua để rà soát lại toàn bộ quá trình chuẩn bị tổ chức Kỳ thi; phân công nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng thi; chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án kịp thời xử lý những tình huống bất thường có thể xảy ra; tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về toàn bộ quá trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh; đảm bảo Kỳ thi được chuẩn bị chu đáo và diễn ra chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn tuyệt đối, khách quan, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, thực hiện đúng Quy chế thi và Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi, yêu cầu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi kịp thời báo cáo tình hình và kết quả tổ chức Kỳ thi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

,