Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  • 11:07 | Thứ Năm, 22/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 21-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lệ Thủy đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện Lệ Thủy cùng 151 đại biểu đại diện cho gần 32.000 hội viên, phụ nữ trên toàn huyện.
 
Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Lệ Thủy triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.
Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Lệ Thủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Lệ Thủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong nhiệm kỳ, với sự giúp sức của các cấp Hội Phụ nữ, toàn huyện Lệ Thủy đã có 88,3% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình 5 không, 3 sạch”, tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ. Toàn huyện có 1.598 mô hình phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, tăng 980 mô hình so với đầu nhiệm kỳ, trong đó có 320 mô hình có thu nhập từ 100-700 triệu đồng/năm. Các cấp hội đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với số tiền 275,8 tỷ đồng; duy trì hoạt động gần 1.300 nhóm hùn vốn, 1.385 nhóm tiết kiệm tín dụng.
 
Trong 5 năm, hội đã phát triển thêm 1.351 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ trong huyện lên 31.989/46.864 phụ nữ, đạt tỷ lệ 68,2%. Toàn huyện có 190 chi hội và 374 tổ phụ nữ. Có 96,2% hội cơ sở đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc…
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Lệ Thủy.
Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Lệ Thủy.
Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Phụ nữ Lệ Thủy sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vai trò, vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh.
 
Với phương châm “đoàn kết-dân chủ-đổi mới-phát triển”, đại hội đã thảo luận nhiều nội dung, đưa ra các giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, nhất là mục tiêu xây dựng Lệ Thủy trở thành huyện NTM năm 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 24 thành viên và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 29 người. Bà Lê Thị Trà Giang tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
                                                                                                                 X.V