Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026

  • 19:33 | Chủ Nhật, 11/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 10-7, Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.
 
5 năm qua, Ban Chấp hành (BCH) Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới của Công an tỉnh; chủ động xác định và triển khai quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm; có nhiều sáng kiến, đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động và tập hợp, vận động hội viên, phụ nữ tích cực thi đua học tập, công tác, chiến đấu, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.
 
Tổ chức hội và đội ngũ cán bộ, hội viên không ngừng được củng cố, kiện toàn, tăng cường về mọi mặt; năng lực của đội ngũ cán bộ hội ngày càng được nâng cao. Phong trào phụ nữ và công tác hội ngày càng được củng cố, phát triển vững mạnh, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an tỉnh.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Tiến Nam tặng hoa chúc mừng BCH Hội Phụ nữ Công an tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Tiến Nam tặng hoa chúc mừng BCH Hội Phụ nữ Công an tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra đều đạt và vượt, được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, cán bộ hội viên, phụ nữ đồng thuận, ủng hộ.
 
Đại hội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Phụ nữ Công an tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026, như: chủ động tham mưu với cấp ủy đảng xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao đối với hội viên, phụ nữ; tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội; mỗi cán bộ nữ cần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trên từng cương vị công tác...
 
Đại hội đã bầu ra BCH Hội Phụ nữ Công an tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 đồng chí. Đồng chí trung tá Trương Thị Lệ Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
 
                                                          Trần Tuấn-Quang Văn