.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

.
10:15, Thứ Tư, 23/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Những năm qua, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Để phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua trên các lĩnh vực, mặt trận các cấp huyện Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên động viên nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động, nhất là các cuộc vận động do các cấp mặt trận chủ trì, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống của nhân dân.
 
Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh cho biết: "Với phương châm “lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”, trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mặt trận các cấp huyện Quảng Ninh đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tài sản, ngày công lao động để xây dựng hạ tầng, thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, huyện Quảng Ninh đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu đến cuối năm 2020, có thêm 2 xã về đích nông thôn mới, có 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu".
 
Bên cạnh đó, thông qua các chương trình khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mặt trận cùng các tổ chức thành viên đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm. 
Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh bàn giao bò giống cho hộ nghèo.
Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh bàn giao bò giống cho hộ nghèo.
Nhờ đó, trên địa bàn huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình sản xuất có hiệu quả, như: mô hình chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng dưa ở xã Hàm Ninh; mô hình trồng rau sạch, rau chuyên canh ở xã Gia Ninh, Võ Ninh; trồng thanh long ở xã Vạn Ninh…
 
Nhiều khu dân cư trong huyện đã thực hiện tốt phong trào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 3,95%, hộ cận nghèo giảm còn 4,68%.  
 
Cùng với đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo ở các khu dân cư không ngừng được mở rộng và trở thành hoạt động thường xuyên của các tổ chức thành viên, của các địa phương.
 
Hoạt động “Vì người nghèo”, công tác cứu trợ và chương trình an sinh xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Riêng trong 5 năm (2015-2020), Mặt trận các cấp trong huyện đã tham gia vận động trên 27 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó, vận động vào quỹ "Vì người nghèo” 2 cấp được trên 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 89 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 4,9 tỷ đồng, giúp đỡ hàng nghìn người nghèo khám chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
 
Các hoạt động “Tết cho người nghèo" đã được sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hảo tâm và toàn xã hội. Ủy ban MTTQVN huyện đã vận động và phân bổgần 40 tỷ đồng tiền cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện giúp cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ 251 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo theo Đề án 85/ĐA của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
 
Đối với công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Mặt trận cơ sở đã phối hợp xây dựng và duy trì tốt tổ an ninh xung kích tự quản; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm"; xây dựng và duy trì 23 mô hình “Khu dân cư phòng chống tội phạm”, “Khu dân cư không có ma túy”; xây dựng và duy trì hoạt động 186 tổ hòa giải, 29 mô hình “Khu dân cư phòng chống tội phạm-không có ma túy-bảo đảm an toàn giao thông-không có tệ nạn ma túy, mại dâm” góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 
“Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời, làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, đưa huyện Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững”, bà Lê Thị Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh cho biết thêm.
Th.H
,