.

Phát huy hào khí Cách mạng tháng Tám, vững bước tiến lên

.
10:01, Thứ Tư, 02/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng lên, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn người từ Hà Nội và khắp nơi trên cả nước trẩy hội về Thủ đô tham dự lễ mừng độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do và Chủ nghĩa xã hội. Đó là kết quả một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
chủ tịch HCM.jpg
Cách mạng tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ và bản lĩnh con người Việt Nam, là dấu ấn của sự hội tụ truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta soi sáng từ thế hệ này sang thế hệ khác.
 
Bằng niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 
Đất nước thống nhất, non sông về một mối, cả nước bước vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào trên tất cả mọi lĩnh vực, uy thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao.
 
Đất nước phồn vinh, đời sống của nhân dân được cải thiện từng ngày, cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa xã hội đã đạt được những thành quả đáng kể, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng càng được giữ vững.
 
Đồng lòng cùng cả nước, 75 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình vững lòng đi theo ngọn cờ của Đảng, đoàn kết một lòng, vượt qua muôn trùng gian khó, đóng góp sức người sức của, góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh. Sau một thời gian sát cánh cùng nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên và đặc khu Vĩnh Linh chung sức xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất trong điều kiện đất nước mới giải phóng, ngày 1-7-1989, Quảng Bình chính thức trở về với địa giới hành chính cũ.
 
Sau hơn 30 năm trở về địa giới cũ, dù phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thử thách, song vượt lên tất cả, với truyền thống của quê hương “Hai giỏi”, Quảng Bình đã nỗ lực vượt bậc và có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những kết quả toàn diện, tích cực, có ý nghĩa lịch sử.
 
Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng tháng Tám đã mang lại. Nối tiếp truyền thống hào hùng của dân tộc, của quê hương, các thế hệ hôm nay và mai sau càng phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, quê hương. Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đúng vào thời điểm chúng ta đang chuẩn bị tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Phát huy hào khí Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình nỗ lực phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua, giành nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực để chào mừng thắng lợi đại hội Đảng các cấp, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
                                                                                               Quảng Bình
,
 • Ðoàn kết dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh của Việt Nam

  Càng khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam càng giữ vững ý chí thống nhất, tinh thần đoàn kết, vì đó là "bức tường thành" tạo nên sức mạnh vô địch của Đảng.
   
  31/08/2020
  .
 • Bình xét thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2015-2020

  (QBĐT) -  Ngày 31-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị bình xét thi đua khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

  31/08/2020
  .
 • Tuyên ngôn Độc lập - ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam

  (QBĐT) - Bản Tuyên ngôn Độc lập đã thể hiện mạnh mẽ ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ."

  02/09/2020
  .
 • Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN đặc biệt về quan hệ đối ngoại ASEAN

  Các nước nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, trong quan hệ với tất cả các đối tác, vai trò trung tâm của ASEAN cần được đặt lên hàng đầu, thông qua can dự tích cực, chủ động và cân bằng.
   
  02/09/2020
  .
 • Niềm tin và kỳ vọng

  (QBĐT) - Những ngày cuối tháng 8, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã có chuyến kiểm tra một số công trình trọng điểm và mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

  01/09/2020
  .
 • Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

  Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền.
   
  01/09/2020
  .
 • Nối tiếp mạch nguồn cách mạng

  (QBĐT) - Từ Đề đốc, Tam giáp Tiến sỹ võ Lê Trực, người có công phò vua Hàm Nghi hưởng ứng chiếu Cần vương đánh Pháp, đến ngày những "hạt giống đỏ" được Đảng ươm mầm và phát triển trên Thanh Thủy thế kỷ trước, mạch nguồn yêu nước trên mảnh đất Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) anh hùng chưa bao giờ ngừng chảy

  01/09/2020
  .
 • Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới."
   
  01/09/2020
  .