.

"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

.
14:32, Thứ Năm, 24/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Những năm qua, cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, thị xã Ba Đồn đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 
Nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm đối với công tác dân vận trong hệ thống chính trị được nâng lên. Nội dung công tác dân vận bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xác định trọng tâm, trọng điểm theo hướng gần dân, sát dân; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận được đổi mới theo hướng dân chủ, dựa vào dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân. Thời gian qua, Ban Dân vận Thị ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo".
 
Đến nay, thị xã Ba Đồn đã xây dựng được 85 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong đó có 54 mô hình tập thể, 31 điển hình cá nhân.
 
Các mô hình "Dân vận khéo" đã có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã.
 
Trên lĩnh vực kinh tế, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân. 
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thường trực Thị ủy Ba Đồn trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thường trực Thị ủy Ba Đồn trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"giai đoạn 2016-2020.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế có 25 mô hình. Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế đã xuất hiện hàng trăm hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; các mô hình kinh tế trang trại, mô hình chăn nuôi có số lượng lớn, mô hình chế biến nông lâm, thủy sản, ngành nghề truyền thống phát triển mạnh... Kết quả đạt được không chỉ góp phần tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
 
Đặc biệt, các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới có bước chuyển biến tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện cuộc sống người dân. Trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn thị xã đã có 309 hộ hiến đất, hiến 1.353 ngày công, gần 16.884m2 đất và nhiều tài sản khác với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.
 
Phong trào thi đua “dân vận khéo” trong lĩnh vực văn hóa-xã hội đã thu hút nhiều thành phần tham gia, có tính xã hội hóa cao, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực, như: tổ chức và vận động nhân dân ở khu dân cư đoàn kết, tích cực thực hiện hiệu quả các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài, thu gom rác thải làm sạch vệ sinh môi trường, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, giáo dục con em không vi phạm tệ nạn xã hội...
 
Qua đánh giá bình chọn, toàn thị xã có 22 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” điển hình, bao gồm: các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, Ngày “Vì người nghèo”, “Lao động sáng tạo”...
Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 
Ông Đinh Thiếu Sơn, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Ba Đồn cho biết, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong những năm tới, hệ thống dân vận các cấp sẽ tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân với phương châm khéo tham mưu đề xuất chủ trương, khéo trong tổ chức thực hiện, khéo trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng văn hóa xã hội, môi trường lành mạnh và xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.
 
X.Phú
,
 • Khơi dậy các phong trào thi đua trong giai đoạn mới

  (QBĐT) - Phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, Bố Trạch đã và đang động viên cán bộ, nhân dân trên địa bàn tiếp tục hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

  24/09/2020
  .
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Minh Hóa

  (QBĐT) - Sáng nay, 24-9, tại hội trường UBND xã Hóa Tiến, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh  đã có buổi tiếp xúc với cử tri của huyện Minh Hoá, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 

  24/09/2020
  .
 • Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

  (QBĐT) - Ngày 23-9, Tiểu ban Tuyên truyền đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên truyền thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền chủ trì.

  23/09/2020
  .
 • Quan hệ giữa Việt Nam và Đức thể hiện sức sống bền bỉ và mạnh mẽ

  Trên chặng đường 45 năm qua, quan hệ Việt-Đức luôn thể hiện sức sống bền bỉ và mạnh mẽ nhờ sự hợp tác chặt chẽ về mọi mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa.
   
  23/09/2020
  .
 • "Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh"

  (QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng tổ chức vào ngày 23-9.

  23/09/2020
  .
 • Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

  (QBĐT) - Những năm qua, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

  23/09/2020
  .
 • Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

  (QBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo". 

  22/09/2020
  .
 • Điểm sáng "Dân vận khéo" Hồng Thủy

  (QBĐT) - Với phương châm hành động "5 biết", "3 thể hiện" và những nỗ lực, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và hướng tới sự hài lòng của người dân, UBND xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) đã trở thành điểm sáng của cả tỉnh trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".  

  22/09/2020
  .