.
Bố Trạch:

Khơi dậy các phong trào thi đua trong giai đoạn mới

.
08:18, Thứ Năm, 24/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, Bố Trạch đã và đang động viên cán bộ, nhân dân trên địa bàn tiếp tục hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, cho biết: Để tiếp tục phát huy, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bố Trạch đã phát động cán bộ, nhân dân, chiến sỹ LLVT trong toàn huyện tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII vừa đề ra.
 
Từ đó, làm cho phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa và đi sâu vào cuộc sống, đem lại hiệu quả xã hội to lớn, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội huyện nhà ngày càng phát triển.
  Người dân Bố Trạch thi đua trong lao động sản xuất, ngày càng hình thành các mô hình chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả cao trên vùng gò đồi.
Người dân Bố Trạch thi đua trong lao động sản xuất, ngày càng hình thành các mô hình chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả cao trên vùng gò đồi.
Trên lĩnh vực kinh tế, Bố Trạch sẽ hướng các phong trào thi đua vào việc phát huy hiệu quả của các chương trình kinh tế trọng điểm; tăng nhanh tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch; tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị gắn với việc giải quyết đồng bộ mối quan hệ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
 
Phấn đấu đến năm 2025, Bố Trạch có 19/25 xã đạt xã nông thôn mới, 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng năng lực chế biến và thực hiện chuỗi giá trị với mục tiêu là có ít nhất 30 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Đồng thời, phát triển toàn diện các ngành trong lĩnh vực dịch vụ, trong đó phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với đó, huyện xây dựng thị trấn Phong Nha thành trung tâm du lịch quốc tế và phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, du lịch bình quân hàng năm tăng 9,5%; đến năm 2025 có 1,5-1,8 triệu lượt khách du lịch đến Bố Trạch.
 
Ở lĩnh vực văn hóa-xã hội, Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được về chất lượng mũi nhọn; đến năm 2025, phấn đấu có 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, có trên 90% học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT và tương đương, học nghề; trên 90% số lớp học được kiên cố hóa; trên 97% cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học có trình độ đại học trở lên và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp.
 
Huyện chú trọng phong trào thi đua “rèn luyện y đức”, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình y tế…; động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực bảo tồn và phát huy giá trị các di sản đã được công nhận, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Huyện cũng tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm mới bình quân hàng năm trên 3.500 lao động, trong đó, xuất khẩu lao động trên 1.100 người. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên toàn huyện đạt trên 60 triệu đồng/năm.
   Bố Trạch phấn đấu đến năm 2025, có 19/25 xã đạt xã nông thôn mới, 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Bố Trạch phấn đấu đến năm 2025, có 19/25 xã đạt xã nông thôn mới, 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Bên cạnh đó, Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, Bố Trạch tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; đổi mới mạnh mẽ về công tác cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
 
Là một trong những địa phương của huyện tổ chức hoàn thành sớm đại hội đảng bộ cơ sở, hiện, xã Đại Trạch đang triển khai đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy xã Đại Trạch, cho biết: “Toàn xã hiện có trên 2.300 hộ với gần 10.000 nhân khẩu, được chia thành 8 thôn. Cuộc sống người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp và phát triển các ngành nghề TTCN, thương mại, dịch vụ với mức thu nhập 47 triệu đồng/người/năm.
 
Sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã, hiện cấp ủy, chính quyền Đại Trạch đang triển khai, vận động người dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; trong đó, chú trọng phát triển kinh tế với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và mạnh dạn đầu tư mở rộng ngành nghề dịch vụ để nâng cao thu nhập, góp phần phấn đấu sớm về đích xã NTM kiểu mẫu trong tương lai gần”.
 
Theo Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Vũ, để đạt được những mục tiêu trên, thời gian tới, Bố Trạch tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức nhằm đưa phong trào thi đua phát triển rộng khắp, liên tục, bền vững, thật sự mang lại hiệu quả cao. Trong đó, huyện chú trọng tổ chức phát động thi đua từ cơ sở, toàn diện, trong từng đơn vị cụ thể, công việc cụ thể. Nội dung, mục tiêu và chỉ tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch của từng địa phương, đơn vị và hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, những khâu mang tính đột phá, chống các biểu hiện phô trương hình thức, bệnh thành tích.
 
“Đặc biệt, Bố Trạch tích cực phát động nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua một cách tự nguyện, tự giác; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện trong việc phát động, tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua để khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể đạt thành tích. Từ đó, phong trào thi đua mới lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực, với ý nghĩa “thi đua là yêu nước” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.”, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Trần Quang Vũ nhấn mạnh thêm.
 
                                                                                           Hương Trà
 
,