.

Quảng Ninh: Lan tỏa nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo"

.
08:35, Thứ Sáu, 21/08/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 20-8, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020.

5 năm qua, thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 01-HD/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020, các cấp ủy đảng huyện Quảng Ninh đã cụ thể hóa và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện. 

dvk
Nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" được tuyên dương tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Theo đó, các cấp ủy đảng huyện Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến và tuyên truyền trong nhân dân về phong trào thi đua "Dân vận khéo". 

Qua thực hiện phong trào đã xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào "Dân vận khéo" gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện cuộc sống người dân.

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao giấy khen cho các tập thể...
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao giấy khen cho các tập thể...

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, cấp ủy chính quyền các cấp, mặt trận, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua "Dân vận khéo", các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, qua đó góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Quảng Ninh đã gắn việc thực hiện phong trào "Dân vận khéo" với việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đổi mới công tác dân vận theo hướng bám nắm cơ sở, tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ với nhân dân; duy trì và củng cố các mô hình tự quản về quốc phòng an ninh; làm tốt công tác dân vận trong giải quyết tình hình liên quan đến việc triển khai Dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC, bồi thường sự cố môi trường biển.

Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện đã có 506 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" được đăng ký và thực hiện. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân như xã Lương Ninh, Võ Ninh, Vĩnh Ninh...

và các cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua  "Dân vận khéo " giai đoạn 2016-2020.
... và các cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020.

Trong thời gian tới, huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" sâu rộng trong các tổ chức, các cấp, ngành và toàn thể nhân dân; tiếp tục duy trì những mô hình "Dân vận khéo" đã có hiệu quả; giới thiệu, nêu gương người tốt việc tốt, các mô hình, điển hình "Dân vận khéo".

Nhân dịp này, Huyện ủy Quảng Ninh đã biểu dương và khen thưởng 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc và 16 tập thể, 13 cá nhân đạt tiêu chí điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020.

                                                                                                                  Thanh Hải

,