.

Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, xây dựng đô thị Ba Đồn văn minh, hiện đại

.
08:49, Chủ Nhật, 09/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn.
 
P.V: Thưa đồng chí, nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân TX. Ba Đồn đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội. Xin đồng chí cho biết về một số thành tựu nổi bật?
 
Đ/c Trương An Ninh: Nhiệm kỳ qua, TX. Ba Đồn triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp vô vàn khó khăn, do tác động của sự cố môi trường biển, thiên tai, lụt, bão, hạn hán, dịch tả lợn châu Phi, đại dịch Covid-19...
 
Tuy nhiên, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân toàn thị xã đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ là cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế-xã hội đạt hiệu quả.
 
Trong đó, đặc biệt chú trọng việc thực hiện quyết liệt 2 chương trình trọng điểm về phát triển cơ sở hạ tầng, gắn với xây dựng đô thị văn minh và chương trình phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch, giai đoạn 2016-2020, tạo được chuyển biến mới trong phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt khá, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc nhân kỉ niệm 60 năm thành lập thị trấn Ba Đồn (nay là phường Ba Đồn).
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc nhân kỉ niệm 60 năm thành lập thị trấn Ba Đồn (nay là phường Ba Đồn).
Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn và đô thị được tập trung đầu tư, cơ bản đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân. Nhiều dự án động lực, trọng điểm về phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông tại các xã vùng Nam được triển khai, thực hiện, một số công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 11.069 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 8,48%. Đặc biệt, trong năm 2020, cấp ủy, chính quyền thị xã đã tổ chức thành công hội nghị "Đầu tư và phát triển thị xã Ba Đồn 2020", ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 10 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư 11 dự án với tổng số vốn hơn 9.000 tỷ đồng. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được chú trọng, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện quyết liệt, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. Đến năm 2020, bình quân đạt 18,7 tiêu chí/xã, có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 6 xã so với đầu nhiệm kỳ.
 
Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng ghi nhận nhất là công tác giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 9,14% (năm 2016) xuống còn 1,65% (năm 2020). Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến, công tác dạy nghề được chú trọng; việc ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ được quan tâm đẩy mạnh. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông có nhiều tiến bộ rõ nét. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác giải quyết việc làm được chú trọng, thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn không ít tồn tại, khuyết điểm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh, tiềm năng và lợi thế có mặt chưa được phát huy. Hạ tầng thương mại, dịch vụ phát triển chưa mạnh, thiếu đồng bộ. Công nghiệp, ngành nghề nông thôn phát triển chậm, sản phẩm thiếu sức cạnh tranh. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản còn hạn chế. Thu ngân sách trên địa bàn phát triển thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Có 4/19 chỉ tiêu chưa đạt so với nghị quyết đề ra.
 
P.V: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa then chốt nhằm củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xin đồng chí cho biết kết quả đạt được của công tác này?
 
Đ/c Trương An Ninh: Quán triệt phương châm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ đã chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế. Quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Qua đó, đã tạo được sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong nhân dân.
 
Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, toàn Đảng bộ thị xã có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, giảm 7 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ; kết nạp mới 759 đảng viên, trong đó có 23 đồng chí đảng viên gốc giáo, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 5.909 đồng chí. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính; công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.
 
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ chỉ đạo rà soát, bổ sung xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Đảng bộ và toàn thể nhân dân.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết với tinh thần phát huy dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Nhờ vậy, tính dân chủ trong Đảng được phát huy và mở rộng, nội bộ đoàn kết. Phong cách lề lối làm việc của các cấp ủy được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
P.V: Trong bối cảnh khó khăn chung như hiện nay, đặc biệt là những tác động nặng nề do đại dịch Covid-19, xin đồng chí cho biết Đảng bộ thị xã có những giải pháp đột phá gì để đưa Ba Đồn phát triển nhanh và bền vững như mục tiêu đại hội đề ra?
 
Đ/c Trương An Ninh: Thực tế khách quan cho thấy, trong những năm tới, thị xã Ba Đồn sẽ gặp nhiều lực cản lớn ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, với những thành tựu đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là tính dân chủ, đoàn kết trong Đảng luôn được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng tiếp tục được củng cố, cùng với việc khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của đô thị trẻ, thị xã Ba Đồn sẽ có vị thế, động lực, tiềm lực mới để phát triển nhanh và bền vững, hướng tới đô thị hiện đại.
 
Trước hết, cần phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ. Thường xuyên rà soát, quy hoạch cán bộ gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu về năng lực, trách nhiệm, kém về phẩm chất đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển của thị xã.
TX. Ba Đồn nhìn từ trên cao. (Ảnh: Văn Thức)
TX. Ba Đồn nhìn từ trên cao. (Ảnh: Văn Thức)
Tập trung huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, theo hướng hiện đại, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, áp dụng các hình thức thu hút đầu tư đa dạng, hấp dẫn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án mà thị xã đã ký kết biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư tại hội nghị "Đầu tư và phát triển thị xã Ba Đồn năm 2020".
 
Song song với đó, thị xã sẽ tập trung phát triển thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tạo động lực chính đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Cụ thể là kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm, như: chợ cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá, đầu tư hạ tầng phát triển du lịch ven biển, ven sông, nâng cấp, xây dựng hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống các chợ, đặc biệt là chợ Ba Đồn, hình thành và phát triển các chợ trung tâm tại Quảng Trung, Quảng Hòa...
 
Tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh mạng; kịp thời phát hiện và chủ động giải quyết, xử lý những vấn đề nổi cộm, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội...
 
X.Phú
(Thực hiện)
,
 • Ghi nhận ở Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

  (QBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Ba Đồn được đánh giá là một trong những đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu của thị xã Ba Đồn. Vinh dự đó ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Ba Đồn trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể…, góp phần đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

  09/08/2020
  .
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

  (QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ), góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân TP. Đồng Hới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

  09/08/2020
  .
 • Đảng bộ TP. Đồng Hới học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (QBĐT) - Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng Đảng bộ TP. Đồng Hới trong sạch, vững mạnh, trong nhiều năm qua, Đảng bộ TP. Đồng Hới đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

  09/08/2020
  .
 • Không ngừng nỗ lực, xứng đáng với niềm tin của nhân dân

  (QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đồng Hới đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 

  09/08/2020
  .
 • Quyết tâm xây dựng thành phố du lịch Đồng Hới giàu đẹp, văn minh

  (QBĐT) - Đảng bộ TP. Đồng Hới xác định mục tiêu trong những năm tới là quyết tâm xây dựng Đồng Hới trở thành thành phố du lịch giàu đẹp, văn minh, là trung tâm du lịch biển có chất lượng cao của khu vực. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới.

  08/08/2020
  .
 • Thi hành kỷ luật nhiều đảng viên liên quan đến Dự án KĐT mới Thủ Thiêm

  Liên quan Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngày 7-8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. HCM đã có thông báo về kết quả xem xét 66 đảng viên khuyết điểm, thi hành kỷ luật đảng nhiều lãnh đạo quận, huyện..
   
  08/08/2020
  .
 • Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ TP. Đồng Hới trong sạch vững mạnh

  (QBĐT) - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ thành phố Đồng Hới đã chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 
   
  08/08/2020
  .
 • Xây dựng Hội Nhà báo ngày càng vững mạnh, xứng đáng là ngôi nhà chung, thu hút, tập hợp đội ngũ những người làm báo tỉnh Quảng Bình

  (QBĐT) - Đại hội VI, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình (Hội Nhà báo tỉnh) nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh ta đang ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2015-2020 và chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Những người làm báo Quảng Bình đã nỗ lực đoàn kết, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của mình để góp phần xứng đáng vào thành tích chung của tỉnh nhà trong suốt chặng đường 5 năm qua.

  08/08/2020
  .