.

Các xã sau sáp nhập: Nỗ lực sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức

.
08:40, Thứ Sáu, 21/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Sau sáp nhập, xã Ngư Thủy và Trường Thủy (huyện Lệ Thủy) đang tập trung sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC). Tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng việc sắp xếp, bố trí CBCC đã đạt được những kết quả nhất định.
 
Năm 2019, huyện Lệ Thủy có 4 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã phải thực hiện sáp nhập thành 2 xã. Theo đó, sáp nhập xã Văn Thủy và xã Trường Thủy thành xã mới Trường Thủy; sáp nhập xã Ngư Thủy Trung và xã Ngư Thủy Nam thành xã mới Ngư Thủy. Quá trình sáp nhập diễn ra khá suôn sẻ nhờ huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phương án và tiến hành các bước sáp nhập theo đúng lộ trình.
 
Đến nay, hoạt động của các xã mới sau sáp nhập đã cơ bản ổn định. Riêng việc sắp xếp CBCC dư thừa vẫn đang được huyện và các xã nỗ lực triển khai. Trước thời điểm sáp nhập, cả 4 xã có gần 100 CBCC.
 
Từ khi sáp nhập tới nay, cả 2 xã đã giảm được gần 20 CBCC và hàng chục cán bộ không chuyên trách. Đến nay, cả 2 ĐVHC này còn lại 77 CBCC (không tính lực lượng Công an xã). Trong đó, xã Ngư Thủy còn 32 CBCC (dư 12 người). Xã Trường Thủy còn 35 CBCC (dư 15 người).
 
Bà Võ Thị Thuận Ngàn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy cho biết: “Đối với công tác cán bộ, huyện chỉ đạo các xã giảm dần các chức danh hoạt động không chuyên trách. Còn đối tượng CBCC, huyện cũng đã thực hiện điều động một số trường hợp đến các xã thiếu, các xã có người nghỉ hưu. Đồng thời, tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã để sắp xếp, bố trí CBCC dôi dư ở các xã sáp nhập. Riêng cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, huyện sẽ nghiên cứu, bố trí, sắp xếp phù hợp. Một số cán bộ sắp nghỉ hưu, huyện đã tuyên truyền, vận động để họ nghỉ trước tuổi và giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định…"
Sau sáp nhập, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được các xã tích cực đẩy mạnh.
Sau sáp nhập, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được các xã tích cực đẩy mạnh.
Thời điểm mới sáp nhập, xã Ngư Thủy có 67 CBCC và người hoạt động không chuyên trách. Việc cán bộ dư thừa đã gây khó khăn trong quá trình giải quyết công việc ở địa phương.
 
Ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy chia sẻ: “Để giảm số lượng CBCC, xã đã tuyên truyền vận động đội ngũ CBCC gần hết tuổi lao động viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Riêng cán bộ không chuyên trách, xã cũng đã vận động những người nhiều tuổi, bằng cấp, trình độ, sức khỏe không phù hợp thôi việc và giải quyết các chế độ 1 lần”.  
 
Với cách làm đó, xã đã giảm được 15 cán bộ bán chuyên trách và nhiều CBCC. Đối với các tổ chức trên địa bàn, như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn xã, sau khi sáp nhập, xã giữ nguyên một người làm chủ tịch đối với các hội và bí thư đối với Đoàn xã, một người làm phó thường trực, bảo lưu các chế độ đến hết nhiệm kỳ sẽ tổ chức kiện toàn lại. Riêng Ủy ban MTTQVN xã đã tổ chức đại hội và kiện toàn lại với các chức danh đúng theo quy định. Tuy có nhiều nỗ lực nhưng hiện nay đội ngũ CBCC của xã Ngư Thủy vẫn còn dư 12 người, chủ yếu ở các chức danh công chức, như: Tư pháp-hộ tịch, văn hóa-xã hội, địa chính-xây dựng-nông nghiệp và môi trường.
 
Tại xã Trường Thủy, công tác sắp xếp CBCC cấp xã cũng đang được tập trung triển khai. Trước khi sáp nhập, xã cũng đã tuyên truyền, vận động và sắp xếp tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách.
 
Ông Phạm Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thủy cho biết: “Một số CBCC lớn tuổi đủ thời gian tái cử vào cấp ủy nhưng không đủ điều kiện tái cử chính quyền nên chúng tôi phối hợp với huyện vận động họ viết đơn xin nghỉ hưu theo các chế độ. Các vị trí, như: công an, quân sự và một số công chức khác, xã đang bố trí vào làm việc tại bộ phận tư pháp-hộ tịch, thống kê, văn hóa-xã hội, văn phòng UBND xã”. Đến thời điểm hiện tại, xã Trường Thủy có 35 CBCC, dư 15 người.
 
Theo bà Võ Thị Thuận Ngàn, việc sắp xếp CBCC cấp xã trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do phần lớn đội ngũ này còn trẻ, số lượng nghỉ hưu không nhiều. Nếu lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí CBCC dôi dư ở các xã mới sáp nhập phải hoàn thành trước năm 2022 thì sẽ rất khó khăn và áp lực cho huyện. Tuy nhiên, huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động một số CBCC đủ điều kiện thực hiện các chế độ, chính sách nghỉ trước tuổi theo quy định. Đồng thời, huyện tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan nghiên cứu phương án sắp xếp, bố trí hoặc giải quyết chế độ, chính sách phù hợp đối với CBCC dôi dư trong thời gian tới.
                                                                                                                                               V.Hà-N.Hải
,