.

Quảng Ninh: Hoàn thành đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở

.
11:10, Thứ Tư, 27/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Đến hết ngày 26-5-2020, tất cả 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã hoàn thành đại hội nhiệm 2020-2025, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Trường Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Trường Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ huyện Quảng Ninh có 46 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Ngày 13-2-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ thị trấn Quán Hàu đại diện cho đảng bộ các xã, thị trấn và ngày 21-2-2020 chọn Đảng bộ Công an huyện đại diện cho đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị để tổ chức đại hội điểm, bầu trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư tại đại hội. 
 
Huyện ủy Quảng Ninh đã tổ chức các đoàn công tác đến dự và chỉ đạo đại hội các chi bộ, đảng bộ. Nhìn chung, 100% chi bộ, đảng bộ tổ chức đại hội thành công, bảo đảm đủ 4 nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW.
 
Các báo cáo chính trị tại đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của cơ quan đơn vị, đơn vị, địa phương. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.
 
Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Một số đại hội diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, do đó công tác tổ chức đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.
 
Đảng bộ huyện Quảng Ninh vinh dự được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra vào cuối tháng 6-2020. Để chuẩn bị cho thành công đại hội, Huyện ủy Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau đại hội, nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội.
 
Thành công của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hà Ngọc Khang
 
,