.
Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2019):

Phát huy vai trò tham mưu, phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển của tỉnh

.
08:23, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2019, Quảng Bình đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân, Quảng Bình đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Trong thành tích chung đó có những đóng góp tích cực của văn phòng cấp ủy với vai trò tham mưu, phối hợp tham mưu cho cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

Hội nghị sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
Hội nghị sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong bối cảnh nhiều khó khăn do thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, những kết quả quan trọng trong lĩnh vực kinh tế-xã hội trong 9 tháng năm 2019 rất đáng tự hào. Sản xuất nông nghiệp ổn định; sản xuất thủy sản tiếp tục tăng trưởng; chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng.

Công tác xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư được triển khai tích cực, nhiều chương trình dự án được tập trung chỉ đạo triển khai. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, khách du lịch tăng 27,8% so cùng kỳ. Thu ngân sách 9 tháng tăng 36,8% so cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục, giảm nghèo, giải quyết việc làm có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; hộ nghèo giảm còn 5,68%; đời sống nhân dân được nâng cao. Quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, có chất lượng, tình hình Đảng bộ ổn định.

Với vai trò, vị trí và nhiệm vụ của mình, Văn phòng cấp ủy đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả nêu trên thông qua việc tham mưu, phối hợp tham mưu cho cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng.

Trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, Văn phòng cấp ủy đã tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Lĩnh vực quốc phòng-an ninh thời gian qua nổi lên nhiều vấn đề về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, nhất là tình trạng lợi dụng việc Quốc hội thảo luận các dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng để xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước của một số phần tử gây rối.

Văn phòng cấp ủy đã tập trung phối hợp tham mưu cho cấp ủy giải quyết hiệu quả các vấn đề này và các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công tác phối hợp tham mưu cho cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng được đổi mới, chất lượng, hiệu quả học tập quán triệt ngày càng được nâng cao.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 9 tháng năm 2019, Văn phòng cấp ủy đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Đó là tham mưu, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng điểm của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 và của cả nhiệm kỳ.

Chất lượng tham mưu biên tập, soạn thảo các văn bản phục vụ hội nghị của Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp ngày càng được nâng cao, được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao, góp phần quan trọng cho thành công của các hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Tỉnh ủy…

Một trong những yếu tố quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đã được Văn phòng cấp ủy triển khai đạt chất lượng cao là tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy. Văn phòng cấp ủy các cấp đã chọn lọc, xử lý, biên tập chính xác, bảo đảm tính trung thực của thông tin; cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng về các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp.

Đối với công tác tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã quan tâm, phối hợp tốt với Ban Nội chính Tỉnh ủy để tham mưu, đề xuất cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Các mặt công tác khác như: hành chính, văn thư, công nghệ thông tin, cơ yếu... được tổ chức hoạt động khoa học, nền nếp; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, góp phần cảnh cách hành chính. Công tác thu hồi, bổ sung, chỉnh lý tài liệu lưu trữ được thực hiện thường xuyên, kịp thời, phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu có chất lượng, hiệu quả. Công tác tài chính Đảng và quản trị từng bước chủ động hơn trong tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của cấp ủy và cơ quan.

Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, xây dựng hệ thống văn phòng cấp ủy… thường xuyên được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào thành tích của Văn phòng cấp ủy và sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng.

Thời gian còn lại của năm 2019 là thời điểm "nước rút", cần phải ra sức nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; cũng là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới rất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Vì vậy, đòi hỏi công tác văn phòng cấp ủy ngày càng phải đổi mới toàn diện và sâu sắc, năng động và sáng tạo; trong đó yêu cầu trước hết là ở lĩnh vực công tác tham mưu, tổng hợp, bởi đây là những hoạt động có vai trò to lớn tác động trực tiếp đến hầu hết các lĩnh vực lãnh đạo của cấp ủy.

Văn phòng cấp ủy cần chủ động nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện tốt quy chế và chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm, hàng quý của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy. Bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và kiến nghị với cấp ủy bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc... để chủ động xử lý, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Văn phòng cấp ủy tập trung tham mưu kịp thời và hiệu quả, góp phần giúp các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện một cách tích cực, quyết liệt, tạo chuyển biến mới trên tất cả các lĩnh vực. Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019.

Trong đó tập trung cao độ đối với những chỉ tiêu đạt thấp hoặc khó đạt, tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Ðồng thời, chủ động tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tham mưu cho cấp ủy tiến hành tổng kết thực tiễn việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình công tác đã đề ra, nhất là đối với các chương trình trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ, làm cơ sở để xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục tham mưu cải tiến công tác tổ chức hội nghị, các buổi làm việc của cấp ủy theo hướng giảm hội họp, sát cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tránh phô trương, hình thức.

Văn phòng phải tiếp tục vươn lên làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu chuyên sâu cho cấp ủy ở tầm chủ trương, chính sách cũng như thẩm định nội dung đề án thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội. Tham mưu tốt cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển sản xuất, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân; chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư…

Tiếp tục nắm chắc tình hình, theo dõi tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm để có biện pháp tham mưu, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đôn đốc chỉ đạo nhằm đạt tiến độ dự án đề ra, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cùng với việc nâng cao chất lượng tham mưu, Văn phòng phải tiếp tục vươn lên làm tốt hơn nữa chức năng thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo; rà soát để nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin hiện có; nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành chế độ thông tin báo cáo bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tinh chính xác phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thời gian tới, Văn phòng cấp ủy sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và của cả nhiệm kỳ, phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Nguyễn Xuân Tuyến, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy

,